MUDr. Veronika Horanová

 

Imunoložka a mikrobioložka

Motto: „ Všichni jsme výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“ (Buddha)
Vyrůstala jsem v lékařské rodině a to nejcennější co jsem dostala, byla láska. Jsem vděčná za dary milovat přírodu a lidi, stále se vzdělávat a získané vědomosti užívat v životě pro sebe i pro jiné, dělat věci jak nejlépe umím, být čestná jak k sobě tak k ostatním a umět odpouštět.
Již v dětství jsem s tatínkem chodila k pacientům a viděla příklad jak naslouchat a komunikovat s nemocným i jak pomáhat. Dlouho jsem si myslela, že je důležitá služba jiným a láska k sobě byla nazývána sobectvím. Věkem jsem pochopila, že pokud chci pomáhat jiným, platí dva důležité zákony.

1. Mít zdravé svědomí a sebelásku.
2. Pomáhat jen tomu, kdo si to opravdu přeje.
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu na UK v Praze. Pak přišla první specializace v Lékařské mikrobiologii a následoval druhá odborná specializace v Klinické mikrobiologii a imunologii, konzilia antibiotické terapie u závažných stavů pacientů v nemocnici. Dostala jsem obrovskou příležitost poznat práci na úrovni Evropského vedení v renomované mezinárodní farmaceutické firmě v pozici ředitelky medicínského oddělení. A následovalo období, kdy jsem své letité zkušenosti začala předávat studentům na fakultě.

Po celý ten čas jsem se setkávala (kromě dětství s tátou), že terapie byla zaměřena na tělo. V současnosti se ve většině případů neléčí příčina, ale následky nemocí léky, které mají i řadu nežádoucích a vedlejších účinků. Z pacienta se stal klient, kterému nikdo nemá čas naslouchat. Chyběla mi opravdová podstata nemocí. Chyběla mi v tom léčebném procesu i duše! Platí opět dvě pravidla: 1. Když duše „stůně“, churaví tělo a naopak. 2. Přirozeností lidského těla je být zdravé!

Celý svůj život hledám, ptám se, studuji, objevuji nové pohledy, medituji a uvádím poznatky nejprve do svého života a následně do životů jiných lidí, kteří o to stojí. Potvrdila jsem si, že to všechno funguje!

Svízel je v tom, že si mnoho lidí si myslí, že jsou zdraví, protože je nic nebolí a nemají žádné zjevné příznaky a vzápětí je nemoc zaskočí. Je prokázané, že patologická změna začíná na buněčné úrovni. To většina lidí není schopna zatím běžným způsobem detekovat.

Kladu důraz na zodpovědnosti k sobě samému! Kladu důraz na zdravý – funkční imunitní systém, záruku člověka, aby přežil v současné době! Zdůrazňuji zdravou rezidenční mikroflóru našeho střeva, protože probiotika výrazně ovlivňují jak imunitní systém, tak celkovou osobnost a komplexní zdraví člověka. Nepomohou nám antibiotika, očkování ani žádné syntetické léky! V souvislosti s tím je nesmírně důležitá životní harmonie, pozitivní emoce, duševní hygiena, správná výživa, optimální pohybová aktivita, život v komunitě, protože výrazně ovlivňují celkové zdraví lidské bytosti a kvalitu a délku našeho života.

Jsem vděčná za to, že jsem ve svém věku bez syntetických léků, že mohu žít v lásce a radovat se s „mými“ dětmi a vnoučaty, s rodinou a mohu sdílet radost i smutek s přáteli a kamarády,… Děkuji za to, co si nemůže nikdo koupit za život na planetě Zemi.