Varianta:

Měření odolnosti přístrojem Max Pulse

Chcete znát, jak odolný je váš nervový systém proti stresu a v jaké kondici jsou vaše cévy?

Za 20 minut máte kompletní informace

Výsledkem měření přístrojem Max Pulse je komplexní analýza

 • pulsu (pulzní vlna, akcelerovaná pulzní vlna)
 • cévního systému (průměrný tep, typ vlny),
 • excentrického sevření srdce,
 • arteriální elasticity,
 • průchodnosti cév v %
 • průměrného tepu,
 • arytmie srdce,
 • indexu únavy,
 • elektro srdeční stability,
 • tělesného a mentálního stresu a stresové odolnosti
 • aktivity autonomního nervového systému,

(Hlavní úlohou tohoto systému je dodržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla.

Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví lze vyvodit předpoklad k rozvoji:

 • obezity,
 • diabetu 2. stupně,
 • infarktu myokardu,
 • cévní mozkové příhody apod.,

Kardiovaskulární tedy srdečně cévní onemocnění patří mezi hlavní příčiny úmrtí v naší republice. Tato diagnostika může částečně napovědět, jaký je aktuální stav vašich cév.

Jak měření probíhá?

Velmi rychle a jednoduše. Během 5 minut s přístrojem připevněným na prst člověka.

Po změření proběhne vysvětlení výsledků, které si každý odnese s sebou.

Následuje doporučení, jak nastolit rovnováhu sympatického a parasympatického nervového systému, jak upravit životosprávu a díky tomu snížit či zcela eliminovat zdravotní rizika.

Měření i poradenství zajišťuje naturopatka Lenka Jahelková

Naše další workshopy