Varianta:

Katalogové číslo: - Kategorie: , , Štítky: ,

Whistleblowing

2hodinový online otevřený workshop pro pochopení chystané směrnice Evropské komise a doporučení k přípravě na implementaci

K 31. březnu 2022 bude povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro všechny společnosti a organizace nad 25 zaměstnanců.

Jaké jsou již nyní možnosti se na tuto novou směrnici v organizacích připravovat v oblasti interních směrnic a pravidel a jak tuto povinnost využít ke zlepšení interní komunikace a firemní kultury?

 

Pozvánka na nejbližší workshop ke stažení zde.

1.331  (s DPH)

Vyčistit

Právní úvod:
• Význam zákona o ochraně oznamovatelů
• Aktuální stav projednávání zákona a jeho znění
• Co je předmětem a účelem navrhovaného zákona
• Co vše může být oznamováno
• Koho má nová úprava chránit – kdo je
oznamovatelem
• Jak má vypadat povinný oznamovací systém u
zaměstnavatele
• Jaké povinnosti nově vzniknou zaměstnavatelům
• Co s doložkami mlčenlivosti
• Jak bude oznamovatel chráněn?
• Sankce, které hrozí zaměstnavatelům
• Čím je vhodné začít už nyní – audit, zvolení vhodné
osoby, nastavení pravidel, výběr formy
oznamování
WB jako test úrovně firemní komunikace a kultury:
• Co můžete od zavedení WB očekávat
• Využití implementace WB pro zlepšení interní
tzv. Speak-Up komunikace a psychologického
bezpečí ve společnosti
• Jak zamezit pocitu „práskačství“
• Napojení nové povinnosti na hodnoty firmy
• Role a kompetence interních řešitelů – základ
úspěchu a důvěry
• Čím lze již nyní začít – sken Speak-Up úrovně
firemní komunikace a implementace kroků ke
zlepšení, zaškolení managementu do tématu WB
a případně do role řešitele, trénink