Produktivita nebo pohoda v práci?

publikováno: 8. 11. 2023
autor: Gábina Levá

Produktivita nebo pohoda v práci?

Opravdu si musíme vybrat? Nebo je to dnes už jinak?

 

Je možné, aby se ve firmě pracovalo s plným nasazení a nadšením zároveň?

Nejen možné, ale zjevně nezbytné.

Ano, jde to, ale ne samo. Jako ostatně všechno v životě, že 😉

 

Co dnes firmy vede k tomu zamýšlet se nad tím, jak spokojenost zaměstnanců souvisí s ekonomickými výsledky?

Zralí lídři nejúspěšnějších světových firem dnes podporují jedinečnost talentů svých zaměstnanců a rozvoj kariéry udržitelným způsobem vedoucím k úspěchu bez rizika vyhoření a zároveň investují do jejich osobnostního rozvoje, aby lidé byli spokojení nejen v práci, ale i v soukromém životě.

A proč to dělají?

Protože zjistili, že po všech stránkách zdraví, sebe-vědomí a loajální lidé, kteří žijí naplněný pracovní i soukromý život jsou tím největším pokladem každé prosperující společnosti.

Hlubší odpověď může dát například studie HP Work Relationship Index provedená po celém světě společností HP Inc. Zahrnuje přes 15tisíc respondentů z 12 zemí světa a analyzuje přes 50 aspektů vztahu lidí k práci. Odhalila, že většina zaměstnanců není ve své práci spokojena, což má ve firmách důsledky na mnoha úrovních.

Spokojenost v práci podle této studie reálně zažívá pouhých 27 % zaměstnanců.

To má za následek zejména duševní, emocionální a fyzickou nepohodu lidí na pracovišti a obrovský dopad na ekonomické výsledky, celkovou prosperitu i dobré jméno každé firmy.

 • Nižší produktivita o 34 %.
 • Snížení angažovanosti o 39 %.
 • 71 % zaměstnanců uvažuje o odchodu, když májí k práci a firmě neutrální vztah.
 • Nejsou-li spokojeni vůbec o odchodu uvažuje 91 % zaměstnanců.
 • 55 % lidí se potýká s nízkým sebevědomím a pocitem neúspěšnosti.
 • 45 % uvádí, že díky nevyhovující práci trpí jejich osobní vztahy, tento stres a frustraci pak samozřejmě přináší do své práce.
 • 59 % lidí nemá energii věnovat se osobním zájmům.
 • 62 % zaměstnanců uvádí, že mají problémy se zdravím.

 

Také Vám tato statistika připadá alarmující?

Co tedy přispívá ke zdravému vztahu k práci a co mohou firmy reálně udělat pro zlepšení situace?

 • Smysluplnost: Lidé čím dál více potřebují, aby jim práce dávala smysl. Chtějí zažívat skutečnou sounáležitost s firmou, která je zdrojem motivace a loajality. To v současné době dle studie zažívá pouhých 29 % pracovníků.
 • Zralý leadership: Nezbytné jsou nové styly vedení. Partnerský a empatický přístup, pěstování emoční inteligence a transparentní komunikace všemi směry.
 • Respekt a ocenění: 75 % zaměstnanců se necítí být respektováno a oceňováno.
 • Flexibilita a autonomie.
 • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
 • Dovednosti a znalosti: Nezbytný se ukazuje komplexní osobnostní rozvoj a nejen školení cílené na technické znalosti příslušného oboru.
 • Technologie: Smysluplnost a podpora hybridní práce. Navíc stále se zvyšující složitost a náročnost mnoho lidí doslova válcuje. Zvládnutí stoupajících nároků zaměstnance často odvádí od práce samotné.
 • Pracovní prostředí: Zdravé, lidské a přátelské po všech stránkách.
 • Bezpečí, důvěra a emocionální spojení i zdravá firemní kultura jsou naprosto klíčové pro udržení si pracovníků. Nespokojenost v této oblasti uvádí přes 83 % lidí.

Skvělá zpráva je, že každý z nás může přispět ke zlepšení této situace.

Co konkrétně děláte pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve vaší firmě? A jste-li zaměstnancem, jakým způsobem se pokoušíte vylepšit pracovní prostředí a atmosféru ve firmě, kde pracujete?

Podělte se v komentářích

 

Spokojené zaměstnance, zdravou firemní kulturu, zralé lídry a vyladěné týmy vám přeje celý náš

Feel Good Tým