SELFLEADERSHIP

Cesta, kterou si utvářím přesně podle svých potřeb a představ

Chcete mít také zaměstnance a manažery, kteří jsou lídry vlastního života a díky tomu skvělí lídři svých týmů?

SELFCARE – PÉČE A POZORNOST

Naučíme vaše lidi zodpovědnosti za své zdraví, fyzickou kondici,
umění dobít si energii kdekoli a kdykoli

 • Zdraví a imunita
 • Fyzická kondice
 • Energie, relax, odpočinek, spánek

Pečovat o zevnějšek je pro nás samozřejmostí. Ale péče o to, co není na první pohled viditelné, zas tak samozřejmá není.

Pojďme vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a vytvořit si silnou imunitu. Rozhýbat tělo i mysl a díky tomu i dění ve svém životě. Naučme se pravidelně dočerpat energii a dobře si odpočinout.

Přínos pro firmu

Zdraví a imunita

 • Nízká nebo nulová absence v zaměstnání
 • Silná imunita – člověk, který o sebe správně pečuje zůstává zdravý i v obdobích, kdy lidé s oslabenou imunitou onemocní. A díky tomu má velkou šanci zůstat zdravé i okolí.

Fyzická kondice

 • Zdravé tělo, které se může bez omezení pohybovat
 • Dobrá fyzická kondice má přímý vliv na psychickou pohodu člověka
 • Fyzicky zdatný člověk snáze a v kratším čase zvládne svojí práci
 • Téma pohybu a fyzické kondice je skvělým tmelícím prvkem v týmu
 • Mnoho možností využití tématu pohybu v interní komunikaci
 • Nové dovednosti, inspirace, radost z pohybu a života
 • Pohyb těla přímo souvisí s mentálním pohybem. Lidé, kteří pravidelně cvičí nestagnují ve své mysli

Energie, dovednost relaxovat a skutečně odpočívat, kvalitně spát

 • Lidé, kteří umí odpočívat mohou více energie věnovat své práci, blízkým lidem i zálibám
 • Energie v člověku je „nakažlivá“. Vitální člověk podporuje k aktivitě a radosti i své okolí
 • Dostatek či nedostatek odpočinku má přímý vliv na zánětlivé procesy v těle. Jinak řečeno, člověk, který dostatečně odpočívá, je zdravější

SELFRESPECT – RESPEKT K SOBĚ

Inspirujeme a podpoříme vaše lidi najít si svůj potenciál, vyhovující talentům a osobnosti.
Pokud člověk dělá práci, která jej naplňuje, necítí se vyčerpaný a nikdy nevyhoří.

 • Psychická vyrovnanost
 • Vitalita, seberozvoj a tvorba

 Přistupovat s respektem k sobě, znamená chovat se tak i ke svému okolí. Zdravě nastavovat své hranice a přirozeně přijímat hranice druhých. Dávat prostor sobě i ostatním k seberozvoji a vyjádření své kreativity, která je zásadní ingrediencí spokojeného a naplněného osobního i pracovního života.

Přínos pro firmu

Psychická vyrovnanost

 • Zdravé sebevědomí a zvládání stresu je klíčem k úspěchu, ale i ke zdraví
 • Asertivní nikoli agresivní způsob komunikace je nezbytný pro fungování interní i externí komunikace. Umění komunikovat otvírá každé dveře i srdce.
 • Psychicky vyrovnaný člověk je stabilní podporou pro své okolí, pro svůj tým
 • „Tady a teď“ jako způsob života, přinese užitek lidem i společnosti, zároveň radost a klid do každodenního života

Vitalita, seberozvoj

 • Probuzení chuti do života probouzí i chuť do práce a naopak
 • Člověk, který rozvíjí sebe je v práci více tvůrčí a kreativní.
 • Vitalita jednotlivce je přílivem vitality pro celý tým a společnost

SELFMANAGEMENT – ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT

Pomůžeme vašim lidem vyladit soukromé i pracovní vztahy. Najít smysl práce i života. Žít i pracovat udržitelným způsobem.

Člověk, kterému dává práce smysl a může v ní být sám sebou, je tím nejlepším doporučením pro ostatní.

 •  Životní filozofie a smysl práce
 • Vztahy, emoce, komunikace, finanční zdraví
 • Zdravé životní prostředí

Aktivně ovlivňovat svůj život a dění v něm. Věnovat se práci, která dává smysl zajistí nejen finanční zisk, ale především pocit naplnění. Vytvářet zdravé vztahy a ovládat umění řešit konflikty vnáší klid a spokojenost do každodenního pracovního i soukromého života.

Přínos pro firmu

Životní filozofie, smysl práce

 • Prevence syndromu vyhoření
 • Člověk, který vidí ve své práci smysl, je velmi loajální a tvůrčí
 • Najít smysl svého života a vlastní hodnotu, dělá z člověka silou a vyrovnanou osobnost

Vztahy emoce, komunikace

 • Všestranné zlepšení komunikačních schopností – nenásilná a empatická komunikace
 • Umění řešit konflikty
 • Práce s emocemi – umím-li emoci rozlišit mohu s ní pracovat, mohu ji zpracovat
 • Umění nastavení zdravých hranic prospěje všem vztahům

Životní prostředí

 • Bez odpovědnosti už to nepůjde!
 • Méně chemie v každodenním životě jednoduchými kroky. Nezbytnost pro zdraví naše i životního prostředí
 • I drobný čin, krok se počítá – nemusíme dělat jen velké věci. Naučíme lidi ve Vaší společnosti jak na to
 • Lidé se zdravě probuzeným zájmem o ekologii, se budou velmi ochotně podílet na firemním CSR
 • Inspiruj své okolí!

Vyladěný člověk je skvělý týmový hráč, proto úspěch firmy začíná cestou k vnitřní síle každého člověka.