Ing. Markéta Černá

 

Zakladatelka projektu FEEL GOOD COMPANY, designérka a realizátorka projektů u klientů

Za sebou mám víc jak 20 let praxe práce s lidmi jak ve svých týmech, tak se zaměstnanci ve firmách.

20 let praxe na pozici, která dost často zahrnovala pojem lidské zdroje. Už mnoho let ten název vnitřně nepoužívám. Už mnoho let vím, že lidé nejsou zdroje. Že jsou to individuality, s osobním životem, zkušenostmi, plné emocí, vášní, tvůrčí energie a touhy být úspěšný, ale někdy i smutku, strachu, únavy či zdravotních problémů. A že v mnohých organizacích se dělá, jako že tahle část člověka neexistuje. Jako kdyby měl člověk u vstupních turniketů odložit vše, co ho dělá člověkem a stát se dokonalým strojem.

Vedle toho se sama už dlouhá léta zajímám o to, jak si i přes mnohé životní komplikace udržet silnou imunitu sebe a své rodiny, dobrou kondici fyzickou i duševní a jak náročné situace přetavit do osobního růstu, nacházení pokory a objevování krás života, přírody a lidskosti.

Do projektu FEEL GOOD COMPANY vnáším esence všeho, co mi život přinesl:

  • Zdravá firma má vyrovnané a zdravé zaměstnance, kteří vnímají smysl své práce, mají své zodpovědnosti ale i možnosti uplatnit svou osobitost, dovednosti, nápady a názory.
  • Budoucnost mají firmy, které dají zaměstnancům možnost pracovat nejen hlavou či rukama, ale i srdcem a intuicí. Jen tak firma podpoří inovace a vývoj.
  • Každý jsme jedinečný a každý máme svou vnitřní moudrost, která nás vede, i když jí často nenasloucháme.
  • Když svoji práci děláme srdcem, přináší nám i našemu okolí úplně jinou hodnotu a rozměr než je pouhý splněný úkol.
  • S každým člověkem rezonují jiné metody, jak se cítit lépe, jak najít vnitřní harmonii.
  • Čím dřív se ke svým harmonizačním metodám dostaneme, tím dřív se stáváme pevní ve svém jádru, silní a odolní vůči stresu nebo vyhoření.
  • Věřím v partnerství – i v týmu či firmě. Věřím, že když firma podpoří zaměstnance v možnostech, jak být vyrovnanější, zdravější a uvolněnější, budou jí to zaměstnanci vracet svou energií a koncentrací.
  • Přináším jedinečné lektory, kteří mají čím inspirovat, co naučit a co říct právě díky svým zkušenostem, autentičnosti a srdci na dlani.
  • Mám nejraději jednoduché a praktické lekce, které nám pomohou v životě začít dělat i byť jen malé kroky k vnitřní pohodě a vyrovnanosti.
  • Věřím v manažery, kteří chtějí z týmu dostat to nejlepší, ale ne silou a nátlakem, ale zapojením lidí do hry a schopností vytvořit si silný tým se (z)dravými základy.

Markéta Černá (roz. Konrádová) | LinkedIn