ZRALÝ LÍDR

NÁROČNÝ A LASKAVÝ

(K SOBĚ I OSTATNÍM)

Má jednání s mnohými řediteli firem i týmy ve firmách, kde jsem působila jak interně, tak externě, mě vedla k zamyšlení, pro jakého šéfa by vlastně velká většina lidí chtěla pracovat.
Výsledek jsem pojmenovala ZRALÝ LEADER – laskavý a zároveň náročný lídr, který posiluje sebevědomí svých lidí.

3 denní intenzivní trénink pro členy top managementu či liniového managementu jedné společnosti.

4 na sebe navazující moduly:

A

Sebepoznání

 • základní pilíře v mém životě
 • moje osobní vize a hodnoty
 • co mi dává a bere energii
 • díky čemu překonávám těžké momenty
 • co mi dává sílu posunout se v životě dál
 • jaké programy mě mohou v životě blokovat
A

Vnitřní síla jako nástroj zvládání změn

 • změny, které si osvojíme, mohou zásadně zvýšit naši životní spokojenost, vnitřní vyrovnanost, autentičnost a schopnost rozhodovat se – neformální autoritu v týmu
A

Já v roli manažera aneb zralá manažerská komunikace

 • jak být náročný a lidský zároveň
 • jak strhnout tým pro společný záměr
 • motivace lidí v týmu a týmové role
 • trénink zralé manažerské komunikace 
 • motivující a rozvíjející zpětná vazba
A

Týmová/firemní kultura

 • sken vaší firemní/týmové kultury, který si sami uděláte
 • určíte místa snižující kvalitu vašeho týmového a pracovního nasazení
 • společně vytvoříme koncept pro zdravé firemní/týmové prostředí, vyšší výkonnost, inovace a flexibilitu při změnách
 • nastavíte si plán řešení pro zajištění psychicky bezpečného prostředí, které podporuje samostatnost i zodpovědnost lidí a jejich zapojení do záměru firmy/týmu.

  Zralý lídr a firemní kultura

  ZÁMĚR a vize

  Všichni chceme dát svému životu nějaký smysl. Ne vždy máme hned nápad na svůj vlastní projekt či podnikání, ale rádi napneme vlastní síly ku prospěchu záměru, se kterým souzníme. Nebo prostě jen chodíme do práce a dostáváme mzdu za práci, kterou možná děláme i rádi, ale pokud dostaneme možnost podílet se na zajímavém projektu, co nás chytne nás za srdce, obvykle neváháme a odcházíme. Zralý lídr ví, že záměr nemusí obsahovat číslici, ale silnou myšlenku. Záměr, který bude pozitivně vibrovat s motivy jeho týmu i zákazníků.

  na RŮST

  firmy jde přes posilování sebevědomí, kompetencí, zodpovědnosti a svobody v rozhodování svých lidí, ne přes jejich vyčerpání. Růst firmy přichází s růstem potenciálu lidí uvnitř.

  AMBICIÓZNÍ – NÁROČNÝ

  neklade sám sobě malé cíle, podporuje tým, aby neustále přicházel s inovacemi, s náměty na změnu interního fungování či klientského přístupu, tipy na nové produkty. To, že umí vytvořit Feel Good atmosféru neznamená, že není zároveň ambiciózní a náročný na tah na branku směrem k záměru. Ví, že být jen v klidu a v pohodě může vést k zahnívání.

  LASKAVÝ kouč svého týmu

  laskavá komunikace v týmu nic nestojí, a přitom vytváří bezpečné prostředí pro různé názory, nápady, změny a inovace. Laskavá komunikace je základní kámen týmu, který zralý lídr tvoří. Laskavost je druh chování, který se vyznačuje velkorysostí, ohledem a pochopením ostatním, aniž bych očekával chválu nebo odměnu. Zahrnuje naslouchání, respekt k názoru druhého a konstruktivní vyjadřování svých názorů, nápadů či chápání situace.

  nestojí jak tvrdé Y a maká

  LIDSKÝ

  vnímá všechny aspekty lidství v práci. Uvědomuje si, že osobní wellbeing zaměstnanců se prolíná do spokojenosti pracovní, která při správné motivaci vytváří prostor pro využití plného potenciálu a talentů lidí a tím i jejich maximální energie, kterou mohou do práce přinést.

  ENTUZIASTICKÝ

  vyzařuje kolem sebe energii zapálení pro záměr, pro výsledky. Svým entuziasmem dokáže strhnout lidi kolem sebe k týmové práci i maximálním výkonům.

  AUTENTICKÝ

  co říká, také dělá a je v tom otevřený a upřímný sám k sobě i k okolí. Své emoce neskrývá, ale dokáže mít nad nimi nadhled i poctivou sebereflexi.

  DŮVĚRA a důvěryhodnost

  Pokud lídr není plně konzistentní, pokud jeho slova říkají něco jiného než jeho neverbální projevy či faktická rozhodnutí, lidé to pocítí a nebudou mu důvěřovat. Zralý lídr nemá potřebu hrát hry. Tak budí důvěru. Zároveň sám k lidem přistupuje apriori s důvěrou.

  ESENCE ODVAHY

  Odvaha je zásadní vlastnost, kterou lidé rádi následují. Není to ale jen odvaha rozhodnout v nejisté situaci, jít do úplné novinky s mnoha riziky, ale i odvaha dát kolem sebe prostor stejně silným spolupracovníkům a odvaha podívat se do zrcadla a chtít reflexi i od kolegů, abych věděl, jestli něco mého nebrzdí úspěch celému týmu.

  RESPEKTUJÍCÍ

  zralý lídr respektuje úroveň osobního i odborného rozvoje každého člověka, ale motivuje k posunu dál – k osobnímu mistrovství. Respektuje jiný názor a pracuje s ním, jako se sobě rovným. Neponižuje ho. Vysvětluje a sdílí své zkušenosti. Všeobecně dbá na spravedlivý prostor pro názory těch, kteří se chtějí vyjádřit. Respekt projevuje také formou vděčnosti a poděkování za práci lidí kolem něj.

  Markéta Černá