Jak zasáhnout, když manažer zpochybňuje své zaměstnance

publikováno: 30. 9. 2021
autor: Kateřina Malá

Jak zasáhnout, když manažer zpochybňuje své zaměstnance

Gaslighting je forma psychické manipulace a citového zneužívání, ve které se „pachatel“ snaží vzbudit pochybnosti v druhém člověku nebo skupině lidí, například v pracovním týmu. Manipulované osoby mohou mít v důsledku takového jednání zkreslené vnímání reality a snížené sebevědomí.  Díky tomu začnou zpochybňovat svůj úsudek a postupem času ztrácí sebedůvěru. Gashlighting je  jeden z projevů toxického chování. Můžeme se  s ním setkat v partnerských vztazích, v rodině a nezřídka i na pracovišti. A jak funguje v praxi? Manipulátor jedná s cílem využít druhého člověka k osobnímu prospěchu a prosazení svých zájmů.  Na pracovišti díky tomu dochází ke snižování efektivity práce, zhoršení vztahů i týmové spolupráce, k větší nemocnosti a fluktuaci. Paradoxem je, že organizace všech velikostí se dnes předhánějí v rozvoji svých lídrů a celosvětově vynakládají miliardy na zvýšení jejich výkonnostních manažerských dovedností. Přesto výzkum ukazuje, že téměř 30% šéfů je toxických. Zralým lídrem totiž může být jen zralá osobnost. Profesionál, který je ochoten pracovat na seberozvoji, na rozvoji lidí ve svém týmu, podporovat týmovou spolupráci a ladit firemní kulturu. A to vše se záměrem pro společnost jako celek, nikoli jen pro sebe.

 

Školení managementu na téma zdravé firemní kultury je jedním z velmi efektivních řešení.  Ve Feel Good Company Vás rádi provedeme uceleným JOB WELLBEING programem, kladoucím si za cíl vytvoření zdravé firemní kultury a kvality života lidí ve firmě. Jedná se o témata jako je rozvoj interní i externí komunikace, firemní kultury, zdraví, fyzická a psychické kondice zaměstnanců či komplexní rozvoj osobnosti a využití potenciálu týmů. Více informací najdete na www.feelgoodcompany.cz

Jedním ze zásadních témat jsou i toxičtí lidé na pracovišti. Dnes Vám představíme čtyři tipy, jak naložit s Gashlightingem ve firemním prostředí:

Buďte vnímaví k projevům manipulace na pracovišti

„Má-li být firemní kultura zdravá a společnost dlouhodobě prosperovat je nezbytné o toxických signálech mluvit, všímat si jich a situaci efektivně řešit. Toxické chování na pracovišti totiž výrazně zvyšuje nemocnost a fluktuaci lidí, což je pro každou společnost nesmírně nákladné. Proto se v našem projektu věnujeme i všestrannému rozvoji lídrů.“ uvádí Ing. Markéta Černá, jednatelka společnosti Bipp spol. s r.o. a zakladatelka projektu Feel Good Company.

Když se lidé s vysokými výkony najednou stanou tichými a bez zájmu a poté budou označeni jako málo výkonní, měli bychom se snažit pochopit proč.

 

Věnujte čas a pozornost zaměstnancům, když sdílejí, co se děje

Smyslem Gashlightingu je vzbudit pochybnosti v druhé osobě. Má-li zaměstnanec odvahu se podělit o své zkušenosti, je klíčové, aby mu vedoucí poskytl bezpečný prostor, důvěru a  aktivně naslouchal. Neomezujte, nepopírejte, ani neznehodnoťte, co vám zaměstnanci v takové chvíli řeknou. Poděkujte jim, že vám dostatečně důvěřují, aby se podělili o své zkušenosti. Zeptejte se jich, jak je můžete podpořit v řešení situace. Pokud se zaměstnanec podělil o své zkušenosti, máte výhodu a větší šanci k zachycení jemných signálů toxického chování na vašem pracovišti. Sledujte náznaky Gashlightingu, ke kterým dochází během konverzací, v písemné komunikaci i při aktivitách mimo pracovní dobu.

A jak mohou  varovné signály vypadat? Manažer, který používá tuto formu manipulace, může například zaměstnance:

  • Bezdůvodně nezvat na důležité schůzky, nesdělovat informace, upírat jim příležitosti k prezentaci vlastní práce, vynechávat je z pracovních akcí a programů vedení a rozvoje
  • Nemístně  vtipkovat nebo pomlouvat
  • Často kritizovat

Zasáhněte v pravou chvíli

Zasáhnout včas je naprosto zásadní. „Toxickému chování se už naštěstí věnuje stále více pozornosti. A díky tomu je čím dál snazší ho včas rozpoznat. Mnozí lidé si totiž často ani neuvědomují, že to, co se na jejich pracovišti děje není v pořádku, ale atmosféru napětí, strachu a mikroagresi považuji za běžný standard. V takovém prostředí se však nedá kvalitně pracovat ani vytvářet zdravé pracovní vztahy“ říká Ing. Gabriela Levá, mediátorka a vztahová terapeutka, spoluzakladatelka projektu Feel Good Company.

Pokud například vidíte, že manažer vyloučil jednoho ze svých zaměstnanců ze schůzky, nezapomeňte jej pozvat tak, aby bylo jasné, že jste pozvánku rozšířili.

Pokud se manažer snaží vytvářet negativní dojem o výkonu zaměstnance, požádejte o příklady založené na důkazech. Požádejte o názor i ostatní členy týmu. Možností, jak se s toxickým jednáním v práci vypořádat, je mnoho. Podrobně se jim věnujeme na našich workshopech.

Snižte pravomoci manažera, který praktikuje Gashlighting

Manažer pravděpodobně nepoužívá podobné praktiky poprvé. Komunikujte s lidmi v týmu a požádejte o zpětnou vazbu. Zaměřte se na to, jak funguje týmová spolupráce. Panuje v týmu atmosféra důvěry a bezpečí? Na základě informací, které získáte, jednejte. Manažer může nakonec odejít sám, protože jeho pravomoci klesají a rozsah kontroly je minimalizován. Pokud ne, jasně nastavte nová pravidla spolupráce, nebo se s daným člověkem rozlučte. 

Celý proces projasní i chystané zavedení systému Whistleblowing, který může přinést procesní nástroj, přes který zaměstnanci mohou na příliš toxické jednání hraničící dále i s bossingem, šikanou či mobbingem poukazovat.

 

Inspirace dle článku: https://hbr.org/2021/09/how-to-intervene-when-a-manager-is-gaslighting-their-employees?autocomplete=true