Obchodní podmínky

platné od 1. 8. 2021

Obchodní podmínky 

 

 

Společnost BIPP spol. s r.o., sídlo: BIPP SPOL. S R.O., Květná 77, 251 01 Říčany – Kuří, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213711, den zápisu 26.7.2013, zastoupená Ing. Markétou Černou, jednatelkou, poskytuje služby v oblasti manažerského a personálního poradenství, vzdělávací akce a aktivity podporující rozvoj společností a zaměstnanců. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností BIPP spol. s r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností BIPP spol. s r.o. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Objednávky on-line kurzů či prezenčních školení pro veřejnost a individuální zájemce z řad firemní klientely přijímáme pouze formou přihlášení přes formulář na webových stránkách www.feelgoodcompany.cz.

Podané objednávky jsou závazné.

 

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami BIPP spol. s r.o.

Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře vám přijde na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 30 min. po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Na základě Vaší objednávky Vám do 2 pracovních dnů zašleme e-mailem fakturu k úhradě.

Přihlášky na prezenční kurzy lze poslat nejpozději do data uvedeného v textu vypsaného kurzu. Přihlášky na on-line výuku/webináře se přijímají nejpozději 1 pracovní den před zahájením, a to maximálně do 12 hodin (poledne).

Pokud se přihlašujete na on-line výuku/webináře v termínu kratším, než 2 pracovní dny před zahájením, je potřeba způsob fakturace a provedení úhrady konzultovat s pořadateli.

 

Platební podmínky

Je nezbytné, aby nám platba přišla na účet nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání kurzu, tak aby bylo možné ověřit došlou platbu. Po ověření, zda platba došla na náš účet, Vám zašleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak se na on-line kurz přihlásit, případně pokyny k účastni na prezenčním kurzu.

Pokud objednáváte záznam on-line kurzu, na základě vaší objednávky vám do 2 pracovních dnů od objednání zašleme fakturu k provedení úhrady. Po připsání úhrady na náš účet vám do 2 pracovních dnů odešleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak si záznam můžete spustit/stáhnout.

 

Podmínky licence a její porušení

Zakoupením webináře, záznamu, živého vysílání školení nebo videokurzu objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Zřizovatel (BIPP spol. s r.o.) si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence.

 

Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Objednavatel je považován za účastníka, pokud účastník není uveden. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.

Ceny mohou být uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Storno objednávky je možné podat nejpozději 4. pracovní den před zahájením kurzu.

Bude-li objednávka stornována 4. pracovní den a v termínu delším před zahájením on-line kurzu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete objednávku 3. pracovní den a v termínu kratším před zahájením on-line kurzu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme!

Pokud objednavatel neuhradí on-line kurz v dostatečném časovém předstihu tak, abychom platbu evidovali na účtu alespoň 1 den před jeho zahájením, nemusí mu být on-line kurz zpřístupněn.

Ostatní informace k organizaci

Společnost BIPP spol. s r.o . si vyhrazuje právo na změnu (změna lektora, data konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás proto o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na vaší objednávce.

Klient má povinnost zajistit si odpovídající nastavení svého zařízení před připojením k distanční výuce. To znamená zajištění správného fungování zvuku (mikrofon a reproduktor), kamery, e-mailové schránky (pro přijímání pozvánek ke školení), internetového prohlížeče (doporučujeme Google Chrome nebo Mozila Firefox) a zejména zajištění funkčního internetového připojení s konstantním tokem dat alespoň 3 Mb/s (3 Mb/s pro stahování a 3 Mb/s pro nahrávání). V den konání zakoupeného školení má klient povinnost řešit své první připojení k distanční výuce alespoň 15 minut před jejím zahájením.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost BIPP spol. s r.o. povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů,

 

Ostatní informace

Společnost BIPP spol. s r.o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 724 248 248 nebo nám napište na marketa.cerna@bipp.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2021.

Platby kartou a rychlý bankovní převod:

 

Poskytovatel platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s.

Naše služby můžete platit bankovním převodem na náš bankovní účet vedený u ČSOB 12307413/0300, on-line kartou, nebo rychlým bankovním převodem. 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k on-line platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267