Varianta:

Kategorie: Štítky: ,

Krizová intervence

První pomoc pro zaměstnance v náročné životní nebo pracovní oblasti. Poskytuje člověku bezpečný prostor a čas, aby si mohl o tíživé situaci promluvit při individuálním setkání s celostním koučem, terapeutem. Lidé v silně stresové situaci nebo lidé, kteří dlouho fungují v režimu tzv. autopilota ztrácí schopnost vnímat varovné signály svého těla a dostávají se do situací ze kterých sami nenachází východisko.

Cíl:

Díky krizové intervenci se daří nejen poskytnout podporu člověku, který ji akutně potřebuje, ale přínosem pro firmu je, že tento člověk není nucen ze zaměstnání odejít ať už do pracovní neschopnosti nebo úplně. Firma tak nepřichází o klíčové lidi. Zároveň ze zkušeností víme, že lidé, kterým firma takto poskytne pomocnou ruku jsou pak velmi loajální a této podpory od zaměstnavatele si velmi váží.

Obsah:

Nejčastěji pomocí krizové intervence řešíme

  • Vyhoření, vyčerpání
  • Neúměrnou stresovou zátěž
  • Psychickou nepohodu
  • Náročné rodinné situace (např. rozvod, úmrtí v rodině)

Často s stává, že je to poprvé, co se člověk odváží vyslovit co jej trápí druhé osobě. Je klíčové, aby celostní kouč dovedl navodit atmosféru bezpečí, autentického naslouchání a plného přijetí člověka i s jeho jedinečným aktuálním nastavením a naladěním. Mlčenlivost je zde naprostou samozřejmostí. Kouč – terapeut nejen naslouchá, ale empatickým přístupem a otázkami podporuje člověka v tom, aby si ujasnil svůj postoj v dané situaci, bloky i limity v řešení a zejména priority aktuálního života. Díky tomu je možné zorientovat se i ukotvit, vše lépe rozlišit a najít cestu k nejsouladnějšímu řešení.


Pro koho je program určen:

pro klíčové zaměstnance firmy

Metodika

Zcela individuální přístup k jedinečnosti každého člověka a jeho aktuální životní situaci.

Forma:

Probíhá vždy jako individuální konzultace naživo nebo online.

Naše další workshopy