Mediace je cesta

k plnému převzetí zodpovědnosti za vztahy, které vytváříme

Konflikt je přirozenou součástí života. A je jen na nás, jak s ním naložíme.

Mediace je cesta

„Konflikt je přirozenou součástí života. A je jen na nás, jak s ním naložíme. 
Buď může dlouhé roky nám i našim nejbližším znepříjemňovat život, připravovat nás o energii a radost, nebo jej uchopíme jako životní výzvu, příležitost ke změně a osobnostnímu růstu.
Rozhodneme se nebojovat a začneme konflikt smysluplně řešit.

Mediace je jedinečná příležitost, jak vyřešit konflikt tak, aby vztahy mohly ve slušnosti pokračovat.

Proč řešit konflikt pomocí mediace?

Je podstatně levnější a rychlejší než soudní proces

Mediační konzultace probíhá v soukromí a bezpečném prostředí

Je dobrovolná, můžete ji kdykoli ukončit i bez udání důvodu

K jejímu průběhu se můžete vždy bez obav vyjádřit

Všechny informace jsou důvěrné a já jako mediátorka jsem vázána mlčenlivostí

Vy jste tím, kdo navrhuje řešení a vytváří budoucí dohodu

Dosažení dohody vám přinese dobrý pocit, protože si ji tvoříte podle svých představ, hodnot a možností

Vztah může slušně pokračovat a vzniká prostor pro budoucí komunikaci i spolupráci

Cílem mediace je dosažení dohody, která bude výhrou pro všechny zúčastněné.
Mediace vám umožní ujasnit si celou situaci. V souladu se svou svobodnou vůlí se pak vědomě rozhodnout k řešení, které vám plně vyhovuje.

Jak mediační sezení probíhá?

Setkáme se společně v klidném a bezpečném prostoru. Stanovíme si jednoduchá pravidla, která jsou důležitá k hladkému průběhu mediace. Jako mediátorka vás budu provázet celým procesem, který trvá zpravidla 3 hodiny. Společně si ujasníme, jak každý z vás vnímá situaci, kterou chcete vyřešit a co je pro koho důležité. Dostáváte prostor pro vyjádření myšlenek i emocí. Máte možnost v klidu se zorientovat ve vaší situaci a ujasnit si, co je právě pro vás nejlepším řešením. Naslouchám vám, otázkami si informace ověřuji, vyzývám obě strany k vyslovení vlastních názorů a pocitů, vedu komunikaci k vzájemnému porozumění.
Mediace není hledáním viníka nebo subjektivní pravdy. Neposuzuji vás, nehodnotím, nenavrhuji řešení, se kterými nejste v souladu. Cílem není, že někdo ustoupí a druhý prosadí svůj názor.
Vy sami si hledáte jedinečné řešení tak, aby byli všichni s výsledkem spokojení.
Konflikt se obvykle podaří vyřešit během třech sezení, která probíhají nejdříve po týdnu a nejdéle po 14 dnech po jednání předchozím.
Pokud jedna strana ještě není na společné setkání připravena, mohu se potkat nejprve s jedním z vás, nebo se s oběma stranami dohodneme na odděleném setkání.“

Ing. Gabriela Levá