Náš FEEL GOOD tým

Máme dlouholeté zkušenosti, ale především otevřenou mysl i srdce a s chutí se vydáváme i kreativními cestami…..
Co učíme, to děláme, tím žijeme.

Jsme lektoři, terapeuti, trenéři, konzultanti pro vaše firemní prostředí

Ing. Markéta Černá

Zakladatelka projektu FEEL GOOD COMPANY, designérka a realizátorka projektů u klientů

Po letité kariéře jako personální ředitelka, HR konzultantka, majitelka firmy a projektová manažerka, která zároveň již dlouho prochází intenzivní cestou za vlastním zdravím a vyrovnaností, jsem se rozhodla všechny mé zkušenosti propojit do projektu FEEL GOOD COMPANY. Vnímám, jak se mění firemní svět, který vyžaduje rychlost a inovativní řešení, a také každodenně řeším očekávání zaměstnanců od pracovních podmínek a přístupu ze strany vedení firem. Díky své zkušenosti jsem partnerem managementu v designu konkrétního řešení pro úspěšné využití potenciálu týmu jejich společnosti.

Ráda objevuji a propojuji zajímavá témata a mým posláním je pomoci lidem najít vlastní cestu životem a odvahu naplnit své sny.

Managementu firem přináším pochopení firmy jako organismu, firemní prostředí jako imunitu, které může výrazně pomáhat růstu a zdraví firmy, či naopak svou toxicitou zabíjet inovace s rozvoj.

Ing. Edita Vlachová

Budování značky Feel Good Company, péče o vztahy s klienty

Ráda se účastním tvorby společných vizí a převádění vizí do praxe. Je pro mě velkou ctí, že můžu stát u tvorby Feel Good Company a přinášet tak do světa firem lidskou tvář. V práci trávíme velkou část svého života a život není možné rozdělovat na oblast pracovní a osobní. Život máme jen jeden a je jen na nás nakolik žijeme v souladu sami se sebou. Mým cílem je pomáhat firmám vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro své zaměstnance. Prostředí, v kterém všichni táhnou za jeden provaz a současně se může každý sám za sebe rozvíjet a plně realizovat. Prostředí, v kterém vládne pohoda, důvěra a podpora a ve kterém víme, že jsme každý unikátní. Člověka vnímám v jeho komplexnosti a stejně tak si uvědomuji, že prostředí, v kterém pracujeme a žijeme, tvoří každý z nás a je jen na nás, jak se k životu postavíme.

Ve Feel Good Company jsem zodpovědná nejen za budování značky, ale i za péči o naše zákazníky. Naším cílem jsou zdravé firmy i zdravě sebe-vědomí zaměstnanci, proto i s našimi klienty chceme navazovat partnerské vztahy, v kterých se můžeme vzájemně obohatit.

Ing. Gabriela Levá

Spoluzakladatelka projektu FEEL GOOD COMPANY, celostní koučka, terapeutka, mediátorka, designérka a realizátorka projektů u klientů

Pomáhám lidem komunikovat tak, aby tím vylepšovali své osobní i pracovní vztahy. Věřím, že okolní svět začíná v nitru každého z nás. Utváří ho naše zdravé sebevědomí, sebehodnota, vize a mezilidské vztahy.

Jako mediátorka pomáhám lidem najít cestu k vyřešení konfliktů. Vylepšit vztahy v rodinách klasických i sešívaných, vyladit vztahy pracovní mezi jednotlivci i v týmech. Mediace umožňuje „vzít vztahy do svých rukou“ a uvědomit si, že konflikt nemusí být jen nepříjemná životní komplikace, ale také příležitost ke změně a osobnostnímu růstu.

Věnuji se životnímu a vztahovému koučování, při kterém využívám i vlastní seberozvojovou a terapeutickou metodou práce s koláží VisionWay. Pracují s ní při individuálních sezeních i ve firmách, kde je nejen vítaným, netradičním teambuildingem, ale především skvělým nástrojem k rozvoji týmové spolupráce a firemní kultury.

Jsem žena, která se raduje ze života. Partnerka, podnikatelka, matka mladé dívky a dospívajícího muže, milovnice přírody. Nadšená tanečnice, lektorka intuitivního tance a vědomého pohybu. Vedu taneční skupinu, ve které tančí neslyšící lidé.

Inspiruji lidi, stát se tvůrcem svého vlastního života …. Jsem jim průvodkyní na cestě k sobě i k sobě navzájem.

Ing. Tereza Pánková

Konzultantka wellbeingových programů ve firmách a organizacích, lektorka pohybových workshopů pro zaměstnance, osobní fitness, funkční a rehabilitační trenérka

Věřím, že pravidelný pohyb a správné cvičení je nejlepší prevencí proti všem nemocem a neduhům dnešní doby. Proto neustále motivuji k pravidelnému sportu nejen sebe, ale i děti a dospělé. Vedu individuální a skupinové tréninky ve kterých se zaměřuji především na nápravu špatných pohybových stereotypů a vadného držení těla.

Ve Feel Good Company se věnuji dvěma oblastem. Jsem konzultantkou v oblasti wellbeingových aktivit. Má práce spočívá v komunikaci s kolegy v HR na straně našich klientů. Společně hledáme nejlepší řešení pro jejich zaměstnance v oblasti rozvoje firemní kultury a připravujeme workshopy přesně podle aktuálních potřeb dané firmy nebo týmu.

Druhou oblastí je pohyb samotný. V naší Feel Good nabídce najdete moje workshopy, ve kterých vyučuji, jak efektivně a zdravě cvičit s ohledem na naši jedinečnost, fyzické dispozice a limity našeho těla. S jednotlivými zaměstnanci tak konkrétně a prakticky řešíme například to, jestli u práce správně sedí nebo jak se lze přímo v kanceláři protáhnout a procvičit jednotlivé svalové skupiny.

Mgr. Petr Růžička

Kouč, terapeut

Jsem klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut. Krédem mé práce je respekt k svébytnosti a k potřebám koučovaného. Věřím, že i v aktivním business životě je možné nalézt hlubší smysl i spirituální přesah, úspěch je o sebemotivaci a propojení pracovních cílů s osobními. Pracovní úspěchy nejsou izolované, jsou zasazeny do příběhu našeho života. Inovativní myšlení, flexibilita a schopnost vymanit se ze strnulých manažerských paradigmat je předpoklad úspěchu v postmoderní době.

Ing. Lenka Jahelková

Lektorka zdravé stravy a zdravého životního stylu

Jsem terapeut informační medicíny a healtcoach na klinice funkční medicíny v Praze.
Prošla jsem kurzy informační medicíny a dokončuji studium Klinické naturopatie. Mým záměrem je předat klientovi to nejlepší, co znám a nasměrovat jej na cestu k uzdravení postupnými kroky, které sám udělá ve svém životě.
Nejvíce jsem ale maminka dvou odrůstajících dětí a šťastná žena.

MUDr. Veronika Horanová

Imunoložka a mikrobioložka

Vyrůstala jsem v lékařské rodině a to nejcennější co jsem dostala, byla láska. Jsem vděčná za dary milovat přírodu a lidi, stále se vzdělávat a získané vědomosti užívat v životě pro sebe i pro jiné, dělat věci jak nejlépe umím, být čestná jak k sobě tak k ostatním a umět odpouštět.
Celý svůj život hledám, ptám se, studuji, objevuji nové pohledy, medituji a uvádím poznatky nejprve do svého života a následně do životů jiných lidí, kteří o to stojí. Potvrdila jsem si, že to všechno funguje! Věkem jsem pochopila, že pokud chci pomáhat jiným, platí dva důležité zákony. 1. Mít zdravé svědomí a sebelásku. 2. Pomáhat jen tomu, kdo si to opravdu přeje.
Kladu důraz na zodpovědnosti k sobě samému! Kladu důraz na zdravý – funkční imunitní systém, záruku člověka, aby přežil v současné době! Zdůrazňuji zdravou rezidenční mikroflóru našeho střeva, protože probiotika výrazně ovlivňují jak imunitní systém, tak celkovou osobnost a komplexní zdraví člověka

MUDr. Tereza Černá, CFMP

Lékařka rehabilitační medicíny

Jsem lékařka rehabilitační medicíny a zároveň provozuji soukromou praxi celostní medicíny v Praze. S klienty se zabývám jednak hledáním hlubších příčin vzniku chronických nemocí, ale také prevencí, tzn. úpravou životního stylu, tak abychom vzniku nemocím efektivně a individuálně předcházeli. Fascinuje mne fungování lidského těla, propojení s psychikou, emocemi a jejich vlivem na fyzické tělo.

MUDr. Adéla Bendová

Lékařka

Mojí vášní je hledáním opravdových řešení a nalézáním odpovědí pro své otázky. Vidím souvislosti, kde je ostatní nepostřehnou.

Naslouchám lidem a jejich trápením a spojuji veškeré své znalosti a zkušenosti tak, abychom nalezli jedinečnou cestu pro každého jednoho člověka – na úrovni fyzické i duševní. Využívám své poznatky z konvenční medicíny, k nim přidávám svou schopnost porozumět a vcítit se, mojí láskou je i energetická péče. Postupně do mé nabídky začíná prosakovat homeopatie.

Erika Župová

Trenérka metody zlepšování zraku přirozenou cestou

Při procesu zlepšování zraku používám unikátní metodu, která je spojením moderních technik koučinku a osvědčených technik pro zlepšování zraku přirozenou cestou na základě učení Schneidera a Batesa. Díky tomuto spojení je možné dosahovat dobrých výsledků u množství poruch zraku v relativně krátkém čase a s relativně malým úsilím a časovou angažovaností.

Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková

Instruktorka pilates, jógy a průvodce meditacemi a mindfulness metodou

Jsem instruktorka Pilatesovy metody a trenérka jógy, průvodkyně nejen jógovou terapií ale i cestou seberozvoje (tělesna i duchovna) jednotlivcům, skupinám i firmám. Zaměřuji se na propojení těla a vědomé mysli a věřím, že klíčem ke štěstí je především respekt a přijetí – sebe sama a tím i druhých v jejich diverzitě.

Bc. Petra Svobodová

Lektorka v oblasti zdravé stravy

Poskytuji poradenství v oblasti výživy s individuálním přístupem zaměřeným na klienta. Mým cílem je inspirovat ke správných stravovacích návykům a edukovat o vhodnosti a nevhodnosti některých potravin.

„Fascinujeme mě potenciál potravin, bylin a jejich vliv na lidské tělo.“

Ing. Alena Humlová

Lektorka zdravého životního stylu

Zaměstnance vnímám především jako osobnosti… individuality v jejich celku. Potřebují být spokojení a v rovnováze na všech úrovních – ať už myslíme práci nebo osobní život. Fyzické zdraví a duševní pohoda je pro všechny klíčová. Dá se opravdu hodně ovlivnit. Zdravou stravou, používání kosmetiky, drogerie v domácnosti, ale i fyzického pohybu a především mentálního nastavení.

Mgr. Monika Hasalová

Působím jako lektor, terapeut, průvodce, poradce

Pracuji se slovem, s tělem, myslí a emocemi.

Mojí předností je schopnost vidění souvislostí. Jednotlivé události propojuji ve srozumitelný celek. Dovedu se zaměřit na detail a na moment, který pohne s celým systémem.

Tuto kvalitu používám jak při osobních setkáních, tak ve firemních situacích.

Lidé oceňují moji autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou přináším.

Ing. Lenka Mrázová FCCA

Inspirátorka, mentorka, lektorka, koučka

Jsem inspirátorka s 21 lety praxe v korporacích ( PwC, Proxy). Šťastný člověk plný energie pečující o druhé. Mám za sebou práci s týmy, na projektech, na kariéře. Spoustu zkoušek a profesního vzdělávání v oboru daňového poradenství, auditu, měkkých dovedností, jazyků.
Během mentoringových setkání řeším s klienty především otázky řízení času, projektů, komunikace s týmem, s nadřízeným, s klienty, nastavení byznys plánů, vystupování na veřejnosti, nastavení budoucí kariérní cesty.
Jsem zaměřená na efektivitu a dlouhodobou udržitelnost našeho konání. Proto ráda pracuji s talenty dle metodiky Gallup, které v mnohém pomohou osvětlit, proč nám něco jde skvěle, proč na něčem nám uniká energie a na čem si mohu dobře postavit svou strategii úspěchu.

Jan Krátký

Holistický masér

Honza do toho umí pěkně  “šlápnout” a díky hloubkové masáži dokáže odstranit blokády a uleví od bolesti. Specializuje se na Trigger Point masáž, LOMI LOMI masáž, masáže krční páteře, celotělové rehabilitačně-relaxační techniky, dynamické sportovní masáže či antistresové masáže hlavy, dlaní a chodidel.

Sám se dobíjí cvičením jógy a otužováním.

Matěj Štumar

Sportovní a zdravotní masér

Jmenuji se Matěj Štumar, jsem akreditovaný sportovní a zdravotní masér. Mám za sebou také rozsáhlý kurz rehabilitačního trenéra včetně konceptu DNS podle Koláře. Považuji se za komunikativního, upřímného a pozitivně naladěného člověka.

Už od útlého věku se aktivně zajímám o sport, zdraví, lidské tělo a jeho fungování obecně. Své schopnosti a vědomosti s radostí předávám dál za účelem pomoci druhým. Mým hlavním cílem je, aby se moji klienti po každé terapii cítili lépe.

Vanessa Anna Kollerová

Holistická masérka

Vanessa se zaměřuje se na celotělové sportovní, relaxační a hloubkové deep tissue masáže, biodynamické masáže, baňkování, reflexní masáže dlaní a chodidel a antistresovou masáž hlavy.

Zajímá se nejen o to, co říkáte, ale také o řeč vašeho těla. Ráda vám poskytne zaslouženou dávku odpočinku, která vás oživí do dalších dnů.

Mezi její záliby patří: zájem o čínskou medicínu a účinky bylin, tanec a psaní.

Adéla Kišš

Podoložka, sportovní a regenerační masérka

Bez pohybu nic nefunguje, a proto se snažím rozpohybovat každého, a to v kanceláři i mimo ni.

Vždy začínám u chodidel, která jsou základním kamenem našeho pohybového i nervového systému a pak už jen propojuji řetězec směrem nahoru.

Jako certifikovaná osobní trenérka a studentka bojového umění jsem také prošla učením MovNat, Ido Portal a metodou Lee Saxby. Díky jeho programu pomáhám lidem obnovit funkčnost svých chodidel.  Absolvovala jsem „Vivobarefoot training course“ v roce 2013 v Londýně, řadu seminářů a setkání v rámci  „Born to run“ programu. V roce 2019 jsem se stala jako jedna z mála na světě součástí Functional Foot map praktiků.

Thomas Vejrážka

Trenér vědomého pohybu, terapeut

Jsem Česko-americký trenér vědomého pohybu, terapeut tradiční čínské medicíny, psychoterapeut, průvodce lesní školy a životní poradce.

Mými tématy jsou především propojení práce s tělem, myslí a dechem. Věnuji se Wim Hoffově metodě. Vyučuji správné držení těla, jak kompenzovat sedavé zaměstnání, protahování a mobilizaci kloubů, zvýšení vnímavosti těla, práci s intuicí v pohybu a zmapování podvědomých vzorců fyzických i psychických.

Ing. arch. Šárka Daňková

ACC kouč

Jsem architektka s certifikací Specialista v ergonomii a patřím mezi 15 ergonomů v Česku. Jsem také ACC kouč a specializuji se na ergo koučink.

Náš tým jóga a běh

Edita Sommerová

Lektorka jógy a zdravého životního stylu

Jóga nabízí překvapivě jednoduchou cestu návratu do našeho nitra.
Není nutné zajímat se o jógovou filozofii, abychom pocítili blahodárné účinky cvičení jógy. I jen pár minut denně může znamenat velký rozdíl v tom, jak se cítíme – fyzicky a psychicky. Jóga není jen o cvičení pozic, ale také o práci s dechem či meditaci. Prostřednictvím svého dechu si můžeme zlepšit náladu, dodat energii, zbavit se stresu nebo i ucpaného nosu. Jóga nám pomáhá být v přítomném okamžiku. Funguje to vždy!
Kromě jógy se s vášní zajímám o rostlinnou stravu, veganství a životní prostředí.

Ing. Vítek Oram

Lektor jógy

Rád vás budu inspirovat jógou, jako jóga inspirovala mne.

Zkušenost s jógou mám 35 let, 10 let jako cvičitel. Zaměřuji se na uvolnění a protažení, zdraví páteře a kloubů. Jednoduché cviky a klidnější styl, které můžeme dělat i v kanceláři. Základem je dech – studnice energie! A práce s myslí, neboť téměř vše je v hlavě.

Základní cviky lze cvičit i v kanceláři nebo v hale – protáhnout se a prodýchnout, nabrat energii. Naslouchat řeči svého těla. Z toho pramení radost, spokojenost a vyrovnanost, ale i zdraví a vyvážená imunita.

Cítím vděčnost za vše v životě a vnímám se součástí této hojnosti, kterou rád sdílím s ostatními.
Jógu můžeme rozšířit pomocí zpěvu a mantry směrem ke zklidnění mysli. Sám jsem našel velkou inspiraci v hudbě a mantra-józe, která pomáhá uvědomit si svůj potenciál a vytvářet svůj Život

Iva Petráňová

Lektorka jógy a tance

Namaste a ahoj, jsem Ivous, nadšená lektorka jógy a tance z Prahy. Duší něco mezi terapeutkou a cestovatelkou. Kromě jógy žiju hlavně tancem, hudbou, výtvarným tvořením a veganským zobáním. Jsem tu proto, abych sdílela, předávala a pečovala. Mám za sebou 600 hodin tréninku v USA a Indii a nespočet různých workshopů a kurzů u nás. Soustředím se zejména na holistickou jógovou terapii a restorativní jógu, ale ráda učím i hatha a vinyasa jógu. Jógu beru jako cestu k sobě a způsob, jak zvědavě zkoumat, odhalovat a opečovávat vše,  co je potřeba. Když učím, jdu vždycky za hranice fyzického. Ráda používám pomůcky, masážní míčky a kousky jógové filozofie. Někdy vás zabalím do dečky a jindy do zvuku tibetských mís. A vždycky si zameditujeme a zamantrujeme.

Mgr. Ondřej Matlach

Lektor běhu

Po téměř 20letech v oboru nabízím zájemcům všech úrovní moderní a trochu vlastní přístup k seberozvoji. Základem je pro mě propojení odborníků z více oblastí. Rád uplatňuji znalosti ze specializace trenéra fotbalu, licence učitele plavání, učitele lyžování a dalších. Jsem inspirován norskou kulturou, funkčním tréninkem pro prevenci zranění a každým jednotlivým klientem. Rád hledám kondiční, funkční a pohybová řešení pro zlepšení výkonnosti v různých sportech. Vedu jednotlivce, skupiny, vzdělávací přednášky a workshopy osobní i online formou.

Náš tým umění v práci

Jana Hemelíková Baudisová

Lektorka tance a psychologie

„Studovala jsem herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ke konci studia jsem zažila velké povodně v rodných Jeseníkách. Tato „traumatická“ zkušenost mi otevřela dveře k prvním hlubším pohledům do sebe sama.“
Nedílnou součástí mého života je indický tanec a flamanco. Od roku 2003 jsem vedla kurzy a pořádala workshopy po ČR a Itálii. Účinkovala jsem v divadelních projektech, TV show a několika filmech. Prošla jsem Akreditovaným výcvikem profesionálního kouče a výcvikem NLP u Coaching World a spolupracovala na jeho projektech festival Evolution a on-line magazín Flowee.
Dnes objevuji pro sebe a své klienty nové možnosti vztahu umění, seberozvojových a psychologických technik. Naplňuje mě zkoumání souvztažností mezi tělem, myslí a emocemi.

Aida Mujačić

Učitelka hry na klavír, zpěvu, zakladatelka firemních kapel, terapeutka a koučka NLP

V roce 2010 jsem se rozhodla sledovat svůj sen, opustila rodnou Bosnu a Hercegovinu a přijela do Prahy studovat hudební vědu. Vyučovala jsem korepetici na Mezinárodní konzervatoři Praha. Dnes jsem zpěvačka a pianistka několika pražských a mezinárodních kapel a učím hru na klavír, zpěv a výchovu hlasu. K tomu jsem vystudovala mezinárodní kurz Neurolingvistického programování a propojuji vše do léčivé terapie a koučinku. 

Ing. arch. Pavla Forest, Dipl.Um.

Lektorka zpěvu, skladatelka, ředitelka Rock Opera Praha

Jsem česká zpěvačka, textařka, skladatelka, pěvecká pedagožka, architektka a ředitelka divadla. Pracuji jako svobodný architekt. Vedle architektury se soustředím především na zpěv jako sólistka i sboristka a také na autorskou skladatelskou tvorbu v řadě žánrů – od rocku přes jazz, alternativu až po klasickou hudbu.

Jana Šandová

Výtvarnice

Jmenuji se Jana Šandová, soukromě vyučuji jazyky a také ráda tvořím.
Při výuce jazyků a tvorbě svých projektů se setkávám s mnoha zajímavými lidmi. Cítím, že jsou v dnešní době často hodně přetíženi, zaměření na výkon a výsledky a to nejen v práci ale i doma. Upřímně i já jsem někdy upracovaná, jako každý z nás. Ale svou práci mám nesmírně ráda a navíc jsem objevila způsob jak svou energii dočerpat.
Moje relaxace a uvolnění je svět mandal, konkrétně metoda dot painting neboli tečkování. Je to nádherná a velmi jednoduchá technika. Kladete jednu tečku vedle druhé, soustředíte se a ani nevíte jak meditujete, relaxujete, cítíte klid a vnitřní naplnění.
Dnes vedu kurzy tečkování, protože práce s inspirativními lidmi v báječné atmosféře mne nejen nesmírně baví, ale dává mi i radost a chuť do života.
Sama velmi ráda inspiruji ostatní a mám vždy obrovskou radost, když účastníci i po kurzu tečkují sami doma a posílají mi své obrázky.

ArtGalerie.cz

Miroslav Konrád & přátelé

Artgalerie CZ je partnerem pro firmy, developerské projekty, architekty, státní organizace a další zájemce, kteří chtějí obohatit své prostory originálními uměleckými díly.
Provádíme instalace obrazů a soch do kanceláří, recepcí, chodeb, jednacích místností, ale i hal či vestibulů budov.
Originální obrazy a další umělecká díla lze pronajmout nebo zakoupit.
Pokud budete mít zájem, každých 3 nebo 6 měsíců Vám díla vyměníme za jinou kolekci.
Upgradujte svou kancelář
Pomůžeme vám vybrat umění dle vašich představ a profesionálně vám umění nainstalujeme do vašich prostor.

Lze nakoupit také reprodukce originálních obrazů a instalovat je do prostor, kam nechcete umisťovat originály.
Takto jsme vybavili např. chodby a lůžkovou část nemocnic a jiných prostor přístupných veřejnosti v dalších organizacích.