Náš FEEL GOOD tým

Máme dlouholeté zkušenosti, ale především otevřenou mysl i srdce a s chutí se vydáváme i kreativními cestami…..
Co učíme, to děláme, tím žijeme.

Jsme lektoři, terapeuti, trenéři, konzultanti pro vaše firemní prostředí

Ing. Markéta Černá

Zakladatelka projektu FEEL GOOD COMPANY, designérka a realizátorka projektů u klientů

Po letité kariéře jako personální ředitelka, HR konzultantka, majitelka firmy a projektová manažerka, která zároveň již dlouho prochází intenzivní cestou za vlastním zdravím a vyrovnaností, jsem se rozhodla všechny mé zkušenosti propojit do projektu FEEL GOOD COMPANY. Vnímám, jak se mění firemní svět, který vyžaduje rychlost a inovativní řešení, a také každodenně řeším očekávání zaměstnanců od pracovních podmínek a přístupu ze strany vedení firem. Díky své zkušenosti jsem partnerem managementu v designu konkrétního řešení pro úspěšné využití potenciálu týmu jejich společnosti.

Ráda objevuji a propojuji zajímavá témata a mým posláním je pomoci lidem najít vlastní cestu životem a odvahu naplnit své sny.

Managementu firem přináším pochopení firmy jako organismu, firemní prostředí jako imunitu, které může výrazně pomáhat růstu a zdraví firmy, či naopak svou toxicitou zabíjet inovace s rozvoj.

Ing. Tereza Pánková

Konzultantka wellbeingových programů ve firmách a organizacích, lektorka pohybových workshopů pro zaměstnance, osobní fitness, funkční a rehabilitační trenérka

Věřím, že pravidelný pohyb a správné cvičení je nejlepší prevencí proti všem nemocem a neduhům dnešní doby. Proto neustále motivuji k pravidelnému sportu nejen sebe, ale i děti a dospělé. Vedu individuální a skupinové tréninky ve kterých se zaměřuji především na nápravu špatných pohybových stereotypů a vadného držení těla.

Ve Feel Good Company se věnuji dvěma oblastem. Jsem konzultantkou v oblasti wellbeingových aktivit. Má práce spočívá v komunikaci s kolegy v HR na straně našich klientů. Společně hledáme nejlepší řešení pro jejich zaměstnance v oblasti rozvoje firemní kultury a připravujeme workshopy přesně podle aktuálních potřeb dané firmy nebo týmu.

Druhou oblastí je pohyb samotný. V naší Feel Good nabídce najdete moje workshopy, ve kterých vyučuji, jak efektivně a zdravě cvičit s ohledem na naši jedinečnost, fyzické dispozice a limity našeho těla. S jednotlivými zaměstnanci tak konkrétně a prakticky řešíme například to, jestli u práce správně sedí nebo jak se lze přímo v kanceláři protáhnout a procvičit jednotlivé svalové skupiny.

Ing. Gabriela Levá

Spoluzakladatelka projektu FEEL GOOD COMPANY certifikovaná mediátorka, vztahová a párová terapeutka, koučka, designérka a realizátorka projektů u klientů

Pomáhám lidem komunikovat tak, aby tím vylepšovali své osobní i pracovní vztahy. Věřím, že okolní svět začíná v nitru každého z nás. Utváří ho naše zdravé sebevědomí, sebehodnota, vize a mezilidské vztahy.

Jako mediátorka pomáhám lidem najít cestu k vyřešení konfliktů. Vylepšit vztahy v rodinách klasických i sešívaných, vyladit vztahy pracovní mezi jednotlivci i v týmech. Mediace umožňuje „vzít vztahy do svých rukou“ a uvědomit si, že konflikt nemusí být jen nepříjemná životní komplikace, ale také příležitost ke změně a osobnostnímu růstu.

Věnuji se životnímu a vztahovému koučování, při kterém využívám i vlastní seberozvojovou a terapeutickou metodou práce s koláží VisionWay. Pracují s ní při individuálních sezeních i ve firmách, kde je nejen vítaným, netradičním teambuildingem, ale především skvělým nástrojem k rozvoji týmové spolupráce a firemní kultury.

Jsem žena, která se raduje ze života. Partnerka, podnikatelka, matka mladé dívky a dospívajícího muže, milovnice přírody. Nadšená tanečnice, lektorka intuitivního tance a vědomého pohybu. Vedu taneční skupinu, ve které tančí neslyšící lidé.

Inspiruji lidi, stát se tvůrcem svého vlastního života …. Jsem jim průvodkyní na cestě k sobě i k sobě navzájem.

Ing. Dita Hrudová

Certifikovaná lektorka a průvodkyně životem, realizátorka projektů u klientů

Jsem žena a matka tří synů. Mám více než 20 let praxe v oblasti mezinárodního marketingu, komunikace, PR a prezentace ČR v zahraničí. Své zkušenosti jsem obohatila studiem psychologie a mnoha kurzy v oblasti seberozvoje. Ráda předávám umění osobního marketingu a sebeprezentace, které považuji za základ úspěchu v každé profesi. Těší mě, když mohu lidem pomoci objevit skrytý potenciál, naplno rozvinout jejich vlohy a naučit je rozvíjet různé druhy inteligence.

Mgr. Petr Růžička

Kouč, terapeut

Jsem klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut. Krédem mé práce je respekt k svébytnosti a k potřebám koučovaného. Věřím, že i v aktivním business životě je možné nalézt hlubší smysl i spirituální přesah, úspěch je o sebemotivaci a propojení pracovních cílů s osobními. Pracovní úspěchy nejsou izolované, jsou zasazeny do příběhu našeho života. Inovativní myšlení, flexibilita a schopnost vymanit se ze strnulých manažerských paradigmat je předpoklad úspěchu v postmoderní době.

Erika Župová

Trenérka metody zlepšování zraku přirozenou cestou

Při procesu zlepšování zraku používám unikátní metodu, která je spojením moderních technik koučinku a osvědčených technik pro zlepšování zraku přirozenou cestou na základě učení Schneidera a Batesa. Díky tomuto spojení je možné dosahovat dobrých výsledků u množství poruch zraku v relativně krátkém čase a s relativně malým úsilím a časovou angažovaností.

MUDr. Veronika Horanová

Imunoložka a mikrobioložka

Vyrůstala jsem v lékařské rodině a to nejcennější co jsem dostala, byla láska. Jsem vděčná za dary milovat přírodu a lidi, stále se vzdělávat a získané vědomosti užívat v životě pro sebe i pro jiné, dělat věci jak nejlépe umím, být čestná jak k sobě tak k ostatním a umět odpouštět.
Celý svůj život hledám, ptám se, studuji, objevuji nové pohledy, medituji a uvádím poznatky nejprve do svého života a následně do životů jiných lidí, kteří o to stojí. Potvrdila jsem si, že to všechno funguje! Věkem jsem pochopila, že pokud chci pomáhat jiným, platí dva důležité zákony. 1. Mít zdravé svědomí a sebelásku. 2. Pomáhat jen tomu, kdo si to opravdu přeje.
Kladu důraz na zodpovědnosti k sobě samému! Kladu důraz na zdravý – funkční imunitní systém, záruku člověka, aby přežil v současné době! Zdůrazňuji zdravou rezidenční mikroflóru našeho střeva, protože probiotika výrazně ovlivňují jak imunitní systém, tak celkovou osobnost a komplexní zdraví člověka

Bc. Petra Svobodová

Lektorka v oblasti zdravé stravy

Poskytuji poradenství v oblasti výživy s individuálním přístupem zaměřeným na klienta. Mým cílem je inspirovat ke správných stravovacích návykům a edukovat o vhodnosti a nevhodnosti některých potravin.

„Fascinujeme mě potenciál potravin, bylin a jejich vliv na lidské tělo.“

Ing. Lenka Jahelková

Lektorka zdravé stravy a zdravého životního stylu

Jsem terapeut informační medicíny a healtcoach na klinice funkční medicíny v Praze.
Prošla jsem kurzy informační medicíny a dokončuji studium Klinické naturopatie. Mým záměrem je předat klientovi to nejlepší, co znám a nasměrovat jej na cestu k uzdravení postupnými kroky, které sám udělá ve svém životě.
Nejvíce jsem ale maminka dvou odrůstajících dětí a šťastná žena.

Thomas Vejrážka

Trenér vědomého pohybu, terapeut

Jsem Česko-americký trenér vědomého pohybu, terapeut tradiční čínské medicíny, psychoterapeut, průvodce lesní školy a životní poradce.

Mými tématy jsou především propojení práce s tělem, myslí a dechem. Věnuji se Wim Hoffově metodě. Vyučuji správné držení těla, jak kompenzovat sedavé zaměstnání, protahování a mobilizaci kloubů, zvýšení vnímavosti těla, práci s intuicí v pohybu a zmapování podvědomých vzorců fyzických i psychických.

Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková

Instruktorka pilates, jógy a průvodce meditacemi a mindfulness metodou

Jsem instruktorka Pilatesovy metody a trenérka jógy, průvodkyně nejen jógovou terapií ale i cestou seberozvoje (tělesna i duchovna) jednotlivcům, skupinám i firmám. Zaměřuji se na propojení těla a vědomé mysli a věřím, že klíčem ke štěstí je především respekt a přijetí – sebe sama a tím i druhých v jejich diverzitě.

Ing. Alena Humlová

Lektorka zdravého životního stylu

Zaměstnance vnímám především jako osobnosti… individuality v jejich celku. Potřebují být spokojení a v rovnováze na všech úrovních – ať už myslíme práci nebo osobní život. Fyzické zdraví a duševní pohoda je pro všechny klíčová. Dá se opravdu hodně ovlivnit. Zdravou stravou, používání kosmetiky, drogerie v domácnosti, ale i fyzického pohybu a především mentálního nastavení.

Mgr. Monika Hasalová

Působím jako lektor, terapeut, průvodce, poradce

Pracuji se slovem, s tělem, myslí a emocemi.

Mojí předností je schopnost vidění souvislostí. Jednotlivé události propojuji ve srozumitelný celek. Dovedu se zaměřit na detail a na moment, který pohne s celým systémem.

Tuto kvalitu používám jak při osobních setkáních, tak ve firemních situacích.

Lidé oceňují moji autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou přináším.

Ing. Lenka Mrázová FCCA

Inspirátorka, mentorka, lektorka, koučka

Jsem inspirátorka s 21 lety praxe v korporacích ( PwC, Proxy). Šťastný člověk plný energie pečující o druhé. Mám za sebou práci s týmy, na projektech, na kariéře. Spoustu zkoušek a profesního vzdělávání v oboru daňového poradenství, auditu, měkkých dovedností, jazyků.
Během mentoringových setkání řeším s klienty především otázky řízení času, projektů, komunikace s týmem, s nadřízeným, s klienty, nastavení byznys plánů, vystupování na veřejnosti, nastavení budoucí kariérní cesty.
Jsem zaměřená na efektivitu a dlouhodobou udržitelnost našeho konání. Proto ráda pracuji s talenty dle metodiky Gallup, které v mnohém pomohou osvětlit, proč nám něco jde skvěle, proč na něčem nám uniká energie a na čem si mohu dobře postavit svou strategii úspěchu.

Matěj Štumar

sportovní a zdravotní masér

Jmenuji se Matěj Štumar, jsem akreditovaný sportovní a zdravotní masér. Mám za sebou také rozsáhlý kurz rehabilitačního trenéra včetně konceptu DNS podle Koláře. Považuji se za komunikativního, upřímného a pozitivně naladěného člověka.

Už od útlého věku se aktivně zajímám o sport, zdraví, lidské tělo a jeho fungování obecně. Své schopnosti a vědomosti s radostí předávám dál za účelem pomoci druhým. Mým hlavním cílem je, aby se moji klienti po každé terapii cítili lépe.

Mgr. Ilona Kindlová

advokátka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu UK v Praze a od roku 2004 jsem zapsána u České advokátní komory jako advokátka. Po dobu více jak dvaceti let jsem spolupracovala s přední českou advokátní kanceláří, nyní se zaměřuji na rozvoj vlastní advokátní praxe. Specializuji se především na oblast pracovního práva, na spornou agendu, na rodinné právo a právo duševního vlastnictví. Poskytuji také právní služby v oblasti správy a vymáhání souborů pohledávek.

Mgr. Ing. Jana Martínková

advokátka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu UK v Praze a VŠE v Praze, od roku 2010 jsem zapsána u České advokátní komory jako advokátka. Po dobu více jak deseti let jsem spolupracovala s předními českými advokátními kancelářemi, nyní se zaměřuji na rozvoj vlastní advokátní praxe. Ve své praxi se specializuji především na oblast korporátního práva. 

Ing. arch. Šárka Daňková

ACC kouč

Jsem architektka s certifikací Specialista v ergonomii a patřím mezi 15 ergonomů v Česku. Jsem také ACC kouč a specializuji se na ergo koučink.

Náš tým jóga a běh

Edita Sommerová

Lektorka jógy a zdravého životního stylu

Jóga nabízí překvapivě jednoduchou cestu návratu do našeho nitra.
Není nutné zajímat se o jógovou filozofii, abychom pocítili blahodárné účinky cvičení jógy. I jen pár minut denně může znamenat velký rozdíl v tom, jak se cítíme – fyzicky a psychicky. Jóga není jen o cvičení pozic, ale také o práci s dechem či meditaci. Prostřednictvím svého dechu si můžeme zlepšit náladu, dodat energii, zbavit se stresu nebo i ucpaného nosu. Jóga nám pomáhá být v přítomném okamžiku. Funguje to vždy!
Kromě jógy se s vášní zajímám o rostlinnou stravu, veganství a životní prostředí.

Ing. Vítek Oram

Lektor jógy

Rád vás budu inspirovat jógou, jako jóga inspirovala mne.

Zkušenost s jógou mám 35 let, 10 let jako cvičitel. Zaměřuji se na uvolnění a protažení, zdraví páteře a kloubů. Jednoduché cviky a klidnější styl, které můžeme dělat i v kanceláři. Základem je dech – studnice energie! A práce s myslí, neboť téměř vše je v hlavě.

Základní cviky lze cvičit i v kanceláři nebo v hale – protáhnout se a prodýchnout, nabrat energii. Naslouchat řeči svého těla. Z toho pramení radost, spokojenost a vyrovnanost, ale i zdraví a vyvážená imunita.

Cítím vděčnost za vše v životě a vnímám se součástí této hojnosti, kterou rád sdílím s ostatními.
Jógu můžeme rozšířit pomocí zpěvu a mantry směrem ke zklidnění mysli. Sám jsem našel velkou inspiraci v hudbě a mantra-józe, která pomáhá uvědomit si svůj potenciál a vytvářet svůj Život

Iva Petráňová

Lektorka jógy a tance

Namaste a ahoj, jsem Ivous, nadšená lektorka jógy a tance z Prahy. Duší něco mezi terapeutkou a cestovatelkou. Kromě jógy žiju hlavně tancem, hudbou, výtvarným tvořením a veganským zobáním. Jsem tu proto, abych sdílela, předávala a pečovala. Mám za sebou 600 hodin tréninku v USA a Indii a nespočet různých workshopů a kurzů u nás. Soustředím se zejména na holistickou jógovou terapii a restorativní jógu, ale ráda učím i hatha a vinyasa jógu. Jógu beru jako cestu k sobě a způsob, jak zvědavě zkoumat, odhalovat a opečovávat vše,  co je potřeba. Když učím, jdu vždycky za hranice fyzického. Ráda používám pomůcky, masážní míčky a kousky jógové filozofie. Někdy vás zabalím do dečky a jindy do zvuku tibetských mís. A vždycky si zameditujeme a zamantrujeme.

Mgr. Ondřej Matlach

Lektor běhu

Po téměř 20letech v oboru nabízím zájemcům všech úrovní moderní a trochu vlastní přístup k seberozvoji. Základem je pro mě propojení odborníků z více oblastí. Rád uplatňuji znalosti ze specializace trenéra fotbalu, licence učitele plavání, učitele lyžování a dalších. Jsem inspirován norskou kulturou, funkčním tréninkem pro prevenci zranění a každým jednotlivým klientem. Rád hledám kondiční, funkční a pohybová řešení pro zlepšení výkonnosti v různých sportech. Vedu jednotlivce, skupiny, vzdělávací přednášky a workshopy osobní i online formou.

Náš tým umění v práci

Jana Hemelíková Baudisová

Lektorka tance a psychologie

„Studovala jsem herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ke konci studia jsem zažila velké povodně v rodných Jeseníkách. Tato „traumatická“ zkušenost mi otevřela dveře k prvním hlubším pohledům do sebe sama.“
Nedílnou součástí mého života je indický tanec a flamanco. Od roku 2003 jsem vedla kurzy a pořádala workshopy po ČR a Itálii. Účinkovala jsem v divadelních projektech, TV show a několika filmech. Prošla jsem Akreditovaným výcvikem profesionálního kouče a výcvikem NLP u Coaching World a spolupracovala na jeho projektech festival Evolution a on-line magazín Flowee.
Dnes objevuji pro sebe a své klienty nové možnosti vztahu umění, seberozvojových a psychologických technik. Naplňuje mě zkoumání souvztažností mezi tělem, myslí a emocemi.

Aida Mujačić

Učitelka hry na klavír, zpěvu, zakladatelka firemních kapel, terapeutka a koučka NLP

V roce 2010 jsem se rozhodla sledovat svůj sen, opustila rodnou Bosnu a Hercegovinu a přijela do Prahy studovat hudební vědu. Vyučovala jsem korepetici na Mezinárodní konzervatoři Praha. Dnes jsem zpěvačka a pianistka několika pražských a mezinárodních kapel a učím hru na klavír, zpěv a výchovu hlasu. K tomu jsem vystudovala mezinárodní kurz Neurolingvistického programování a propojuji vše do léčivé terapie a koučinku. 

Ing. arch. Pavla Forest, Dipl.Um.

Lektorka zpěvu, skladatelka, ředitelka Rock Opera Praha

Jsem česká zpěvačka, textařka, skladatelka, pěvecká pedagožka, architektka a ředitelka divadla. Pracuji jako svobodný architekt. Vedle architektury se soustředím především na zpěv jako sólistka i sboristka a také na autorskou skladatelskou tvorbu v řadě žánrů – od rocku přes jazz, alternativu až po klasickou hudbu.

Jana Šandová

Výtvarnice

Jmenuji se Jana Šandová, soukromě vyučuji jazyky a také ráda tvořím.
Při výuce jazyků a tvorbě svých projektů se setkávám s mnoha zajímavými lidmi. Cítím, že jsou v dnešní době často hodně přetíženi, zaměření na výkon a výsledky a to nejen v práci ale i doma. Upřímně i já jsem někdy upracovaná, jako každý z nás. Ale svou práci mám nesmírně ráda a navíc jsem objevila způsob jak svou energii dočerpat.
Moje relaxace a uvolnění je svět mandal, konkrétně metoda dot painting neboli tečkování. Je to nádherná a velmi jednoduchá technika. Kladete jednu tečku vedle druhé, soustředíte se a ani nevíte jak meditujete, relaxujete, cítíte klid a vnitřní naplnění.
Dnes vedu kurzy tečkování, protože práce s inspirativními lidmi v báječné atmosféře mne nejen nesmírně baví, ale dává mi i radost a chuť do života.
Sama velmi ráda inspiruji ostatní a mám vždy obrovskou radost, když účastníci i po kurzu tečkují sami doma a posílají mi své obrázky.

ArtGalerie.cz

Miroslav Konrád & přátelé

Artgalerie CZ je partnerem pro firmy, developerské projekty, architekty, státní organizace a další zájemce, kteří chtějí obohatit své prostory originálními uměleckými díly.
Provádíme instalace obrazů a soch do kanceláří, recepcí, chodeb, jednacích místností, ale i hal či vestibulů budov.
Originální obrazy a další umělecká díla lze pronajmout nebo zakoupit.
Pokud budete mít zájem, každých 3 nebo 6 měsíců Vám díla vyměníme za jinou kolekci.
Upgradujte svou kancelář
Pomůžeme vám vybrat umění dle vašich představ a profesionálně vám umění nainstalujeme do vašich prostor.

Lze nakoupit také reprodukce originálních obrazů a instalovat je do prostor, kam nechcete umisťovat originály.
Takto jsme vybavili např. chodby a lůžkovou část nemocnic a jiných prostor přístupných veřejnosti v dalších organizacích.