Mgr. Petr Růžička

Kouč, terapeut

>Krédem mé práce je respekt k svébytnosti a k potřebám koučovaného, maximální důraz na důslednou nedirektivitu a facilitování procesu klientova hledání vlastního efektivního řešení.
Podporuji otevírání nových možností, pohledů a přístupů ústících do inovací v řízení lidí, procesů i cílů. Věřím, že i v aktivním business životě je možné nalézt hlubší smysl i spirituální přesah, úspěch je o sebemotivaci a propojení pracovních cílů s osobními. Minulost je za námi, důležité je žít v přítomnosti a dívat se na úspěšnou budoucnost. Pracovní úspěchy nejsou izolované, jsou zasazeny do příběhu našeho života. Inovativní myšlení, flexibilita a schopnost vymanit se ze strnulých manažerských paradigmat je předpoklad úspěchu v postmoderní době.
Nabízím atmosféru důvěry, úcty a bezpečí pro práci na profesním i osobním rozvoji, inspiraci, oporu, zrcadlo a pochopení pro pozitivní i stinné stránky práce koučovaného.

Jsem klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut. Mám za sebou i osmiletou manažerskou praxi ve funkci vedoucího oddělení pro léčbu závislostí.
Od roku 1999 se věnuji individuálnímu koučování, koučování týmů, firemnímu poradenství a vzdělávání, individuální a týmové supervizi a metodám osobnostního růstu. Vyučuji koučování a mentorink na Vysoké škole aplikované psychologie. Věnuji humanistické a transpersonální psychoterapii, systemické a rodinné terapii.

Vystudoval jednooborovou psychologii FF UK Praha, dále absolvoval 6 semestrů oboru Estetika a divadelní věda na FF UK Praha a Státní konzervatoř Praha obor hudebně-dramatický.)

Absolvoval jsem následující systematické výcviky: Person Centred Approach, Gestalt, Multi-Di-Mens Belgie a Norsk Gestaltinstitutt, Systemický přístup, systemické koučování, supervize individuální, skupinové, týmové práce.

Jsem členem:
EMCC (dříve České asociace koučů, jíž jsem byl akreditovaným koučem)
Společnosti pro rodinnou terapii (SOFT)
Byl jsem odborným garantem preventivního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny.