Workshopy pro manažery

Workshopy a vzdělávací programy pro manažery

Úspěch firmy začíná cestou k vnitřní síle každého manažera i člena týmu

Nastavte ve vaší firmě a týmové spolupráci hodnoty, které nejsou jen prázdným pojmem, ale skutečnou motivací a inspirací. Zvolte cestu, co povede ke zralé firemní kultuře postavené na respektu a kvalitní interní komunikaci. Staňte se vyrovnanými a sebevědomými lídry s přirozenou autoritou. Lídry, na jejichž skutečné profesionalitě se dá stavět úspěch celé firmy.

Přehled kurzů pro manažery

Zralý lídr

3 DNY

ZRALÝ LÍDR – NÁROČNÝ A LASKAVÝ (k sobě i ostatním)

Intenzivní trénink pro členy top managementu či liniového managementu jedné společnosti.

Mise a vize zralého lídra

1 DEN

Silného, zralého a vědomého lídra definuje jeho vize a mise

Firemní a týmové hodnoty

1 DEN

Společně vytvoříme základní kompetenční model vycházející z nastavených hodnot.

Mediace jako manažerská dovednost

Podívejte se na konflikt novou optikou a naučte se s ním dobře pracovat. Je totiž skvělou příležitostí ke změně a k růstu. Osvojte si umění naslouchání i empatické komunikace. Stanete se tak uznávaným lídrem s přirozenou autoritou. Lídrem, který podporuje transparentní komunikaci a skutečně motivuje svůj tým.

Wellbeing manažer

Smysluplná péče o zaměstnance je skvělou investicí. Staňte se wellbeing manažerem.

Provedeme vás všemi tématy, které wellbeing manažer potřebuje znát. Osvojíte si i spoustu praktických dovedností, které využijete při práci s vašimi lidmi. Případně vás i naučíme, jak novou roli skloubit s pozicí HR manažera.

Je pro vaši firmu vhodnější mít externího wellbeing manažera?

Zdravá firemní a týmová kultura

1,5 DNE
Co vše se skrývá pod pojmem firemní/týmová kultura?

Jak klíčovou roli hraje v životě firmy a jaké prvky může mít?

Leadership koučink

Individuální rozvoj lídrů
reaguje přesně na potřeby konkrétního člověka v dané společnosti a roli

Koučink může být kombinován s mentoringem (konzultacemi) nad tématy:
• řízení lidí
• personalistika
• tvorba zdravé kultury ve firmě i v týmu
• interní komunikace
• time, stress či energy management
• jak předejít vyhoření
• a mnohá další….

Selfleadership

Úspěch týmu začíná cestou k vnitřní síle každého lídra. Jen manažer, který skutečně zná sám sebe, dovede plně a zdravě rozvinout i uplatnit svůj potenciál je přirozenou autoritou pro svůj tým.

Tvořím svůj život, tvořím svůj svět, tvořím svůj tým….
Zdraví, vitalita a silná imunita. Psychická vyrovnanost, respekt a úcta k sobě i ostatním. Zdravé hranice i vztahy, nalezení smyslu práce a udržitelného života….