Firemní a týmové hodnoty

revize a tvorba

jednodenní workshop

A

Zjistěte, co váš tým doopravdy potřebuje, co jej skutečně propojuje

  • Jaké jsou aktuální růstové a rozvojové hodnoty
  • Jakou cestou může tým dojít k úspěchu
  • Jaké chování v týmu je podporující a naopak destruktivní
  • Popište si v týmu, jak hodnoty společně chápete, co vše se za nimi skrývá.

Společně vytvoříme základní kompetenční model vycházející z nastavených hodnot.