Mgr. Monika Hasalová

 

Působím jako lektor, terapeut, průvodce a poradce.

 

Jsem průvodcem přechodových procesů a zlomových situací. Má moudrost a zkušenosti v tomto životě přicházely skrze osobní VŠ vzdělání, praxi učitele VŠ, praxi ředitele společnosti a další profesní zkušenosti. Mnohé se mi propojilo osobním studiem Buddhistické nauky a uvědomění si souvislostí starobylých nauk. Ve své práci spojuji principy jednotlivých filosofií či směrů a propojuji je se současným náhledem moderní psychologie a transpersonální psychologie.

 

Doprovázím lidi při výjimečných a zlomových událostech, které jsou přirozenou součástí vývoje a života. Podporuji a ukazuji řešení tam, kde společnost nastavila tabu a tím nás vystavila neschopnosti přirozené reakce. Učím, jak jednat v situacích vážných ztrát: projektu, dodavatele, zaměstnání, partnera či smrti blízké osoby. Ke smrti mám velký respekt a úctu. Učím, jak ji přijmout a jak komunikovat při událostech spojeních se smrtí a ztrátou. 

Vím, že odpovědi má člověk v sobě. Umím se ptát a spojit vás s vlastními zdroji a odvahou žít svou jedinečnost.