Firemní hodnoty

publikováno: 17. 1. 2024
autor: Gábina Levá
Radost ze života

Firemní hodnoty

Před nedávnem proběhla naše Feel Good anketa k tématu firemních hodnot a my vám přinášíme její výsledky.

Ptali jsme se účastníků konference Happiness at Work, jaké firemní hodnoty by měly reprezentovat firmy budoucnosti. A jaký je výsledek?

 

Důvěra, Otevřenost, Respekt, Partnerství a Autenticita.

 

Hodnoty, které účastníci zvolili nejčastěji, odráží směr, který slyšíme od mnoha lidí z businessu, ale vždy jen neformálně – jako by oficiálně zatím ještě nebyl akceptován. A to je lidskost a respekt mezi lidmi, i respekt k jedinečnosti člověka.

Pokud následující hodnoty na pracovišti chybí, často z něj odchází ti nejlepší zaměstnanci, kteří mají zdravě nastavenou sebe-hodnotu a prostě si řeknou, že chování bez úcty a respektu nemají zapotřebí.

Často se nám ozývají i vysocí manažeři, kteří se z důvodu odlišných hodnot v původní organizaci rozhodli odejít a teď hledají pracoviště, kde budou moct žít mimo jiné i následující hodnoty.

Dobře nastavenými a žitými hodnotami proto můžete nalákat ty správně zaměstnance.

„Vzpomínám si na kamarádku – velmi zkušenou projektovou manažerku, která se rozhodla nastoupit do firmy, která jí sice nabídla trochu nižší mzdu než konkurence, ale u které se přesvědčila o tom, že se chová velkoryse k zaměstnancům, kteří se octnou v těžké životní situaci. Ladilo to s její vnitřní hodnotou empatie, lidskosti a partnerství.“

 

Jak můžete vy sami ve firmách tvořit zdravé a harmonické týmy?

Podle čeho můžete poznat, že ve firmě nebo v týmu mají následující hodnoty opravdu své místo a nejsou to jen krásně graficky zpracovaná slova na webu?

Nejlépe to poznáte například, když strávíte chvilku ve společné kuchyňce, nebo zaslechnete neformální rozhovory lidí. Zaposlouchejte se i u vás…

Důvěra

 • Věříme si navzájem, přirozeně a trvale.
  • Pokud uslyšíte, že lidé zpochybňují slova či rozhodnutí manažera za jeho zády, nebo hledají viníka nějaké situace místo řešení, důvěra obvykle chybí.
 • Co říkáme, to děláme, plníme sliby přirozeně a v lehkosti.
  • Nevnímejte jen, co lidé říkají – doplňte si také, co v reálu doopravdy dělají. Pokud v tom je nesoulad, vzniká tzv. kognitivní disonance – tedy náš mozek neví, čemu má věřit a vzniká podprahová nedůvěra. S tou se náš mozek vypořádá tak, že buď uvěří slovům a nechce vidět realitu. Nebo tu nekonzistenci prohlédne a dá najevo, že to vidí, nebo se naučí žít s tím, že někdo lže, nebo raději odchází. Firmu pak opouští lidé, jejichž hodnotová pevnost by mohla ještě situaci zachránit.
 • Akceptujeme se navzájem a ctíme naše osobnostní nastavení.
  • Pokud zaslechneme, odsouzení člověka za to, že má nějaké jiné názory či zkušenosti nebo jiný úhel pohledu, věřte, že toto se brzy bude říkat i o vás.
 • Nemáme strach být zranitelní, protože se neobáváme útoku a zneužití moci.
  • Už při pohovoru si můžete všimnout, jestli lidi nemají strach sdílet i osobnější informace. Na pracovištích, kde chybí důvěra si všimnete toho, že lidi raději neříkají nic navíc, než musí.
 • Jsme diskrétní, citliví a vnímaví. K sobě i k druhým.
  • Drby se šíří rychlostí světla, obzvlášť, pokud lidé kolem nás nejsou diskrétní. Ono totiž mít o někom citlivé informace může lidem dávat pocit moci. Za mou praxi jsem zažila dokonce i pár HR manažerek, které tuto moc umě využívaly.

Otevřenost

 • Komunikujeme upřímně a jsme zcela transparentní, beze strachu.
  • Dobrá zpráva je, když se někdo úplně v klidu a nahlas nebojí říct odlišný názor a ostatní ani neverbálně neprojeví posměšek, opovržení nebo znevážení této osoby. Zajímavé také mohou být situace, kdy člověk říká jednu věc v rámci svého týmu a pak jinou verzi někomu nadřízenému nebo někomu, kdo má pro ně vlivnou pozici. Když uslyšíte odlišnou verzi, zpozorněte!
 • Každý může přijít s nápadem, názorem i zpětnou vazbou, ať už pozitivní nebo rozvojovou.
  • Pozorujte, jak se vaše firma vypořádává s nápady na změnu, novinkami a zpětnou vazbou. Využije se námět alespoň k prodiskutování? Nebo vyzní do prázdna, či je dokonce inovátor „potrestán“ zesměšněním nebo uzemněním, že u nás to ale přece funguje takhle už dlouho a dobře?
 • Projevujeme se bez obav, bez pocitu nepatřičnosti nebo provinění.
  • Můžete si dovolit se projevit jako člověk? – že potřebujete chvíli pauzu, protáhnout se, v klidu se najíst, vyřešit potřeby dětí, být občas smutný a občas totálně nadšený?

Respekt

 • Respektujeme odlišnosti ve všech rovinách.
  • Tohle mi vždy každý odsouhlasí: „Jasně, já respektuji, když má někdo odlišný názor…“ A pak se zeptám, co říkají na člověka, který prohlašuje, že Země je plochá. A strhne se vlna kritiky, že to přece nikdo normální nemůže říct a že při respektu mluvili o respektu rozumných názorů… Kde je tedy hranice respektu? Mluvíte o ní vědomě?
 • Vážíme si rozdílných zkušeností, názorů a postojů.
  • Naše ega nás pro vlastní sebezáchovu nutí ostatním dokazovat, že jsme v pořádku. Tím se stává, že se vůči ostatním vymezujeme a často pak vznikají konflikty založené na rozdílných zkušenostech či názorech. Cesta každého z nás ale procházela jinými zážitky a tím i závěry, které nám z toho vyplynuly. A proto pokud panuje respekt mezi lidmi, zkušenosti ostatních vítáme jako něco, co nás může obohatit, aniž bychom si sami museli tu složitou cestu projít. Lidé, kteří opravdu respektují druhé, řeknou třeba akorát „Aha, ty to máš takhle! To je zajímavé! Takhle jsem o tom nepřemýšlela.“ Případně se doptávají.
 • Uvědomujeme si, že jedinečnost je esencí prosperity.
  • Pocitová i finanční prosperita je založená na tom, že využijeme své talenty a svou jedinečnost, která pak sálá všude kolem nás a přitahuje jak ty správné zaměstnance, tak nadšené klienty.

Autenticita

 • Jsme sví, do hloubky mysli, srdce i duše. A tak nás to baví.
  • Jak je vidno, respekt a autenticita jdou ruku v ruce. Jen málo talentovaných lidí v historii lidstva dokázalo překonat nerespekt okolí a dělat i nadále, co je doopravdy baví a kde využívají své dary.
 • Beze strachu ukazujeme světu naší pravou tvář a podstatu.
  • Všímejte si, jestli se manažeři zajímají o to, co lidem v týmu opravdu jde, co by chtěli nového zkusit, a co je naopak stojí velké úsilí, přemáhání a chyby.
 • Respektujeme plně sebe i druhé lidi a podporujeme jedinečnost každého člena týmu.
 • Jsme upřímní, na nic si nehrajeme, všichni ví, že to, co děláme, je opravdové.
  • Zralá upřímná klidná komunikace, kde každý může říct svůj názor, vyjádřit nesouhlas, říct někdy i jednoduché „ne“, když to opravdu už nejde nebo nedává smysl, je základem zdravých vztahů na pracovišti i doma.

Partnerství

 • Jednáme a komunikujeme se všemi jako s rovnocennými partnery.
  • Partnerský způsob komunikace je takový, ve kterém necítíte žádný náznak agrese, znevažování, nedůvěry nebo manipulace. Většina z nás si ale z rodiny nese komunikační programy, které nás občas – obzvlášť v emočně vypjatých situacích – strhávají právě k nezralým způsobům komunikace. Firma, které na této hodnotě záleží, se tomuto tématu intenzivně věnuje. Třeba management si vyžádaná zpětnou vazbou např. na svůj způsob vedení porady. Firma investuje do tréninků zralé komunikace a snaží se mít v týmu většinu lidí, kteří se o zralou komunikaci permanentně usilují.
 • Naším záměrem je společně tvořit, a ne si konkurovat nebo jakkoli nezrale soupeřit.
  • Nesoulad rozpoznáte hned. Jakmile v komunikaci lidí na pracovišti zavětříte hledání viníka neúspěchu či chyby. Snahu dokázat, že my jsme ti, kdo jediní fungují dobře. Nebo zneužívání situací a informací pro svou výhodu.
 • Přirozeně respektujeme jedinečnost každého. Nacházíme konsenzus a společnou smysluplnou a udržitelnou cestu.
  • Ptáte se někdy lidí na pracovišti, co jim tam připadá nesmysluplné? Ptejte se – právě nesmyslné maličkosti totiž bývají tím, co umořilo ty nejlepší lidi. Manažeři se mě často ptají, jak lépe motivovat tým. A já se ptám: „A víte, co je demotivuje?“

Jak dopadl váš screening? Jak je na tom váš tým s hodnotami budoucnosti?

Co říkají vaše vlastní hodnoty na prostředí, ve kterém pracujete?

Rezonují a jste v souladu? Narážejí někde?

 

Přijďte si s námi rozkrýt vaše osobní hodnoty na náš workshop na téma:  Hodnoty – orientační body v našem životě.

Používáme naše autorské karty a metodu VisionWay, které pomohou intuitivně i racionálně uchopit váš osobní soubor hodnot, naučit se rozpoznávat projevy hodnot v reálu a udělat si jasno v tom, co je pro mne zásadní v soukromí a co na pracovišti.

Díky kartám osobních a firemních hodnot si můžete právě svá témata lépe rozkrýt, probrat s námi a dalšími účastníky, jak to na pracovišti uchopit a jak se případně vypořádat s tím, když někde nastává nesoulad.

 

Na workshopu může každý dobrovolně přispět na Klub svobodných matek, se kterým spolupracujeme a který sdružuje prověřené žadatele o jakoukoliv podporu při péči o děti.

Pojďte se s námi potkat osobně!

v Praze 27.2., od 15:00 do 17:30. (Pracovna: Meeting Studio. Vlkova 36, Praha 3)

Láká Vás tato akce? Potvrďte svou účast, ať víme, že s Vámi máme počítat

 

Markéta Černá a Gábina Levá

Zakladatelky Feel Good Company