Firemní investice, která se mnohonásobně vrátí

publikováno: 3. 4. 2024
autor: Edita Vlachová
Radost ze života

Firemní investice, která se mnohonásobně vrátí

Je potřeba se věnovat péči o zdraví zaměstnanců? A pokud ano, tak jak? Vezměme si k ruce pár čísel a fakta.

Víte, jaká je každodenní realita pracovní neschopnosti v českých firmách?

„Během první poloviny roku 2023 chybělo kvůli dočasné pracovní neschopnosti v zaměstnání každý den v průměru 234 tisíc nemocensky pojištěných, tedy zhruba každý dvacátý. Oproti období před epidemií onemocnění covid-19 vzrostl denní stav osob v pracovní neschopnosti o 5 tisíc. Na neschopence strávili obyvatelé Česka během 1. poloviny letošního roku více než 42 milionů dnů.  Ve srovnání s 1. pololetím 2019, se tento počet zvýšil o 40 %.“ (Zdroj: Český statistický úřad)1

Článek zabývající se touto problematikou dokonce uvádí, že „až 80% případům pracovní neschopnosti je možné předcházet efektivní prevencí a zajištěním kvalitních podmínek pro práci.“ 2

Jaká je míra nemocnosti ve vaší firmě? Promítá se zvýšená nemocnost vašich zaměstnanců do poklesu výkonu týmu a ušlých zisků?

A jak jsme na tom s psychickým zdravím?

Psychiatři z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze ve výzkumu z roku 2023 uvádí, že projevy syndromu vyhoření uvedl každý pátý dotazovaný. Přičemž tyto potíže mohou přerůst i do depresí. 3

„Počet lidí, kteří vyhledali pomoc v souvislosti s depresí či úzkostmi, se v Česku za poslední dva roky ztrojnásobil. Podle dat Svazu zdravotních pojišťoven se s nimi léčí téměř 700 tisíc lidí a spotřeba antidepresiv v tuzemsku v posledních letech zrychluje.“ 4

A poslední informace ze zahraničí: 1 ze 2 zaměstnanců v USA zvažuje výpověď kvůli problémům s duševním zdravím. 5

Tato čísla neukazují nic hezkého. Mým cílem není nás teď všechny strašit. (Ostatně toho máme dost v médiích). Mým záměrem je, abychom se seznámili s tím, jak nyní situace vypadá a problému se postavili čelem. Samozřejmě nelze, aby firmy převzaly zodpovědnost za zdraví svých zaměstnanců. Je potřeba, aby si každý člověk uvědomil svůj díl zodpovědnosti za své zdraví. Současně je ale dobré si uvědomit, že právě lidé jsou ve firmách tím nejdůležitějším. Bez zaměstnanců by žádný produkt ani firma nevznikly. V našem hledáčku by tudíž neměl být jen zisk, ale především lidé.

Kde tedy s péčí o zaměstnance začít? Kdekoliv 😉

Dle výše uvedených statistik je potřeba pečovat jak o zdraví fyzické, tak o zdraví psychické. Pro podporu fyzického zdraví můžete ve své firmě uspořádat Den zdraví. Součástí dne zdraví můžou být zdravotní vyšetření jako například vyšetření podezřelých pigmentových skvrn nebo společná cvičení pro kompenzaci sedavého zaměstnání nebo workshopy o tom, jak posílit imunitu.

Psychické zdraví na pracovišti můžete podpořit například vzděláváním o zvládání stresových situací. Některé firmy zajišťují pro své zaměstnance i psychoterapeuty. Způsobů, jak pečovat o psychické zdraví je dnes celá řada.

A pokud chcete jít v tématu péče o zaměstnance ještě hlouběji, je dobré se podívat na téma tzv. prezentismu. Prezentismus je charakterizován jako účast lidí na pracovišti, zatímco jejich myšlenky a pozornost strhávají jiná témata (úmrtí v rodině, komplikace ve vztazích, finanční obtíže aj.).

Dle jedné studie6 díky prezentismu lidé nepracují efektivně v průměru 35 pracovních dnů za rok (tedy téměř 2 měsíce). Při průměrném hrubém platu 45 000 Kč měsíčně se jedná o ztrátu nákladů v superhrubé výši 122 000 Kč za rok na člověka. Nemluvě o ušlých příležitostech a snížení efektivity týmu.

V takových chvílích můžete nabídnout zaměstnancům pomoc ve formě tzv. counsellig programu.

Proč tedy své zaměstnance podporovat i v jejich „soukromých“ záležitostech? Protože investice do zdraví zaměstnanců (fyzického i psychického) je investice, která se firmě zaručeně vrátí!

Často se hovoří o tématu „work-life“ balance, my ve Feel Good ale věříme, že se život nedělí na život pracovní a život soukromý. Nespokojenost v jedné životní sféře se zákonitě přelévá i do ostatních životních oblastí, a proto i spokojenost na poli zdraví a osobního života se přelije do spokojenosti na poli práce.