Varianta:

Epigenetika

Fascinující vědní obor, který přináší zcela nový pohled na dědičné příčiny chorob. Až doposud se věřilo, že genetické informace jsou nám dány a nemůžeme je jakkoli ovlivnit. Epigenetika boří tento mýtus. Nejsou to geny, kdo má moc nad naším životem. Způsob našeho myšlení je tím, co ovlivňuje, která genetická informace se stane aktivní a která zůstane pasivní. Pojďme společně prozkoumat tento objev, který nám dává možnost stát se tvůrcem svého vlastního zdraví.