Varianta:

Vliv mozku a střevní mikroflóry na zdraví

Je v našich silách udržet si vnitřní rovnováhu a zdraví?

Lidské tělo má obrovskou schopnost regenerace a uzdravení, protože zdraví je jeho přirozený stav. Pokud se tělo neléčí samo, je třeba zeptat se na příčinu. Mnoho lidí si neuvědomuje, že především způsob jejich myšlení a chování hraje v uzdravovacím procesu hlavní roli. Zásadně jej ovlivňují i mikroorganizmy, které v nás „bydlí“ a jsou v neustálé interakci s mozkem.

Vědecké studie dnes potvrzují, že změny ve složení mikrobiomu jsou zodpovědné za naše emoční chování a mají vliv na naše zdraví. Změnou složení střevních mikroorganizmů tak lze výrazně podpořit léčení fyzických i psychických nemocí.

Pojďme nahlédnout do fascinujícího procesu komunikace a spolupráce mezi mozkem a trávicím systémem, který v našem organismu probíhá.

Vytvořme svým myšlením a chováním příznivé podmínky, aby mozek i střevo pracovaly ve prospěch naší imunity.