to je Feel Good Wellbeing

Zralý leadership:

Být lídrem s přirozenou autoritou můžeme být jen jsme-li lídry svého života.

Vize, záměr a hodnoty:

Jen silná vize, jasný záměr a hodnoty se kterými se plně ztotožníme jsou pro nás skutečnou motivací.

Účelná pravidla a smysluplné procesy:

Účelná pravidla a transparentní procesy jsme ochotni respektovat, dodržovat i podporovat.

CSR a dobrovolnictví:

CSR a dobrovolnické aktivity podporují nejen týmovou spolupráci a komunikaci, ale i kultivují ducha celé společnosti.

Zralá firemní kultura a zdravé vztahy:

Od toxické přes zdravou až po zralou firemní kulturu, ve které se konflikty nezametají pod koberec, ale řeší a vztahy jsou postavené na důvěře a vzájemné úctě.

Zdravé pracovní prostředí:

Zdravé, vyladěné a harmonické pracovní prostředí snižuje nejen nemocnost zaměstnanců, ale podporuje pohodu v práci i kreativitu.

Transparentní interní komunikace:

Jedině na zralé interní komunikaci je možné vystavět zralou firemní kulturu.

Strategické personální wellbeing řízení:

Celostní a vědomé řízení vyvažuje všechny tyto aspekty v jeden smysluplný celek.  

Zdraví, energie, vitalita a fyzická kondice:

Jen jsme-li zdraví a máme dostatek energie můžeme naplno žít a pracovat.

Rovnováha pracovního a osobního života - Work Life Balance:

Osobní život se nám vždy promítá do páce a práce do života. Jsou-li oba aspekty vyladěné a v harmonii můžeme plně využít všechen svůj potenciál a radovat se z každého dne.

Výkonnost, kreativita a inovativnost:

Probuzení kreativity nás vede k inovativním řešením a maximálnímu výkonu bez vyhoření.

Zaměstnanecká angažovanost a zodpovědnost:

Angažovaní a zodpovědní můžeme být tehdy známe-li smysl své práce, přirozeně respektujeme vedení firmy a jsme plně v souladu s firemní kulturou.

Fluktuace či loajalita zaměstnanců:

Fluktuace je pro každou firmu nesmírně drahá. Naopak investice do loajality zaměstnanců se každé společnosti mnohonásobně vrátí.

Talenty a týmové role:

Plně projevit svůj potenciál můžeme, jen pokud děláme práci, která je v souladu s našimi schopnostmi a talenty.

Psychická kondice a vyrovnanost:

Vyladěná psychická kondice je klíčem ke zdravým vztahům a maximálnímu pracovnímu nasazení.