Ing. Dita Hrudová

Certifikovaná lektorka a průvodkyně životem, realizátorka projektů u klientů

Vystudovala jsem Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a svou profesní dráhu zahájila v oblasti mezinárodnímu marketingu, komunikace, PR a prezentace České republiky v zahraničí. Na pozici ředitelky marketingové komunikace v CzechInvestu jsem poslala do světa novou kampaň „Innovative by Nature“, která vyzdvihovala české lidi, jejich vynalézavost a mimořádnou schopnost řešit problémy. Jsme prostě dobří, i když si často nevěříme.

Dva roky jsem působila na pozici zástupce CzechInvestu pro EU v Bruselu. Tam jsem potkala spoustu nespokojených lidí, kteří uvízli ve „zlaté kleci“ svého dobře placeného místa a nedokázali se odhodlat ke změně, po které ve skrytu duše tolik toužili.

V soukromém sektoru jsem svou práci s investory rozšířila o business development a spoluzakládala nové pobočky v zahraničí.

Obrovskou inspirací jsou pro měmaminky, které dokážou skloubit několik rolí dohromady, aniž by si toho byly samy vědomy. Většina z nich totiž disponuje kompetencemi na úrovni vrcholového manažera.

Své zkušenosti jsem obohatila studiem psychologie a mnoha kurzy v oblasti seberozvoje. Ráda předávám umění osobního marketingu a sebeprezentace, které považuji za základ úspěchu v každé profesi. Těší mě, když mohu lidem pomoci objevit skrytý potenciál, naplno rozvinout jejich vlohy a naučit je rozvíjet různé druhy inteligence.

Za největší školu života a „osobního rozvoje“ však považuji mateřství.

Jako matka tří synů vnímám celoživotní vzdělávání a zdravý přístup k životu jako klíč k úspěchu v dnešním dynamickém světě. Ráda objevuji a propojuji zajímavá témata a své zkušenosti jsem obohatila studiem psychologie  a mnoha kurzy v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy.

Ve svých workshopech čerpám z vlastní životní zkušenosti, kdy jsem učinila nelehké životní rozhodnutí s cílem osvobodit se v profesním i soukromém životě. Díky tomu jsem znovu objevila svou životní energii, získala zdravý nadhled a na své cestě potkala lidi, s nimiž mě “život baví” 🙂