Krizová intervence

publikováno: 28. 5. 2024
autor: Gábina Levá
Radost ze života

Krizová intervence

Záchranný kruh pro vaše klíčové zaměstnance i firemní benefit s vysokou návratností

Víte, co považujeme za nejcennější esence každé firemní kultury?

Lidi, lidskost, lidský potenciál a energii, mezilidské vztahy a komunikaci.

 

Způsobů, jak můžete své zaměstnance v tomto ohledu podpořit je mnoho a možná už je ve velké míře využíváte.

Dnes pro vás máme jeden Feel Good tip, který má zásadní vliv nejen na vztahy na pracovišti, ale i na ekonomické výsledky.

Máme na mysli krizovou intervenci pro zaměstnance v nelehké životní situaci. Konzultace z oblasti terapie, mediace a celostního koučinku.

Díky krizové intervenci se daří nejen poskytnout podporu člověku, který ji akutně potřebuje, ale přínosem pro firmu je, že tento člověk není nucen ze zaměstnání odejít ať už do pracovní neschopnosti nebo úplně. Firma tak nepřichází o klíčové lidi. Zároveň ze zkušeností víme, že lidé, kterým firma takto poskytne pomocnou ruku jsou pak velmi loajální a této podpory od zaměstnavatele si velmi váží.

 

Co je krizová intervence?

Krizovou intervenci poskytujeme ve Feel Good Company prostřednictvím celostního kouče. Jedná se o první pomoc pro zaměstnance v náročné životní nebo pracovní oblasti. Probíhá vždy jako individuální konzultace naživo nebo online. Jde o to poskytnout člověku bezpečný prostor a čas s koučem, aby mohl o své situaci promluvit. Velmi často s stává, že je to poprvé, co se člověk odváží vyslovit co jej trápí druhé osobě. Je klíčové, aby celostní kouč dovedl navodit atmosféru bezpečí, autentického naslouchání a plného přijetí člověka i s jeho jedinečným aktuálním nastavením a naladěním. Mlčenlivost je zde naprostou samozřejmostí. Kouč – terapeut nejen naslouchá, ale empatickým přístupem a otázkami podporuje člověka v tom, aby si ujasnil svůj postoj v dané situaci, bloky i limity v řešení a zejména priority aktuálního života. Díky tomu je možné zorientovat se i ukotvit, vše lépe rozlišit a najít cestu k nejlepšímu řešení.

Nejčastěji řešené situace:

A jaké konkrétní situace v rámci krizové intervence ve Feel Good řešíme? Okrajově vážnou nemoc nebo úmrtí v rodině. Běžně se jedná o vyčerpání nebo vyhoření, dlouhodobé fungování v nadměrné psychické či stresové zátěži. S tím se často potkávají lidé, kteří dlouho fungují v režimu tzv. autopilota totiž ztrácí schopnost vnímat varovné signály svého těla a dostávají se do situací ze kterých sami nenachází východisko. Obvyklé bývá i řešení situací jako je rozchod nebo rozvod. V tomto případě je výhodou je-li celostní kouč zároveň mediátorem.

Jako konkrétní přiklad uvádíme příběh klíčového manažera jedné velké mediální společnosti, který si sám o tento typ konzultace řekl, protože společnost svým lidem tento benefit již poskytuje.  Během třech sezení se z naprostého vyčerpání dostal do situace, ve které může udržitelným způsobem fungovat v pracovním i osobním životě. Dokonce nebyla nutná ani krátkodobá pracovní neschopnost, a především tento člověk neodešel z práce, ani ze své manažerské z pozice, což před konzultacemi chtěl. Společnost tak díky krizové intervenci neztratila klíčového člověka, ani kredit zaměstnavatele, kterému na lidech záleží.

Spokojené zaměstnance díky smysluplným benefitům vám

Za Feel Good tým přeje

Gábina Levá

Celostní koučka, mediátorka