Mediace řeší konflikt pomocí naslouchání

Mediace neboli mimosoudní řešení sporů. Vyřešíte konflikt a ušetříte energii i peníze

 

Konflikt, volným překladem náraz na překážku. Pro většinu z nás obávaná záležitost, protože pořádně nevíme, jak takovou překážku úspěšně překonat. Přesto konflikt neodmyslitelně patří k životu nás všech a nelze se mu nikdy úplně vyhnout.

Konflikt však nemusí být jen protivná komplikace, ale je výborné vnímat ho jako příležitost ke změně, k růstu a začít na jeho vyřešení smysluplně pracovat.

Často je bohužel „řešený“ jen soupeřením, přizpůsobením se nebo vyhnutím se jakémukoli řešení. Nezřídka i agresivně nebo silou. Výsledkem je pak jen to, že dál přetrvává a velmi často naopak narůstá. O trochu lepší variantou je dosažení kompromisu, který je dnes vnímám jako vrchol možného úspěchu. Většinou sice přinese relativní klid, ale zároveň nevalnou spokojenost všem zúčastněným stranám.

Pokud se však otevřeme možnosti brát konflikt jako začátek nové cesty, sebereme chuť a odvahu jednou pro vždy se s ním vypořádat, můžeme získat mnohem více než pouhý kompromis. Tím nemyslím snahu smést protistranu z povrhu Země ani úplné zamrznutí v obranném či uraženém postoji. Ale skutečné vyřešení pomocí mediace. Metody, která nejenže umožňuje zvládnutí konfliktu smírnou cestou, ale většinou vede právě k nalezení oboustranně výhodného řešení – konsenzu. Její další obrovskou výhodou je, že vztah původně znesvářených stran může díky tomu ve slušnosti pokračovat dál. Navíc funguje velmi rychle. K úplnému vypořádání se s problémem často postačí 3-4 tříhodinová sezení a v neposlední řadě je mnohem levnější než soudní proces.

A jak mediace probíhá?

Ti, kdo chtějí a potřebují konflikt opravdu vyřešit se společně setkají s mediátorem ve vlídném a bezpečném prostředí. Mediátor je vlastně takový průvodce, který pomáhá lidem začít si vzájemně naslouchat, pojmenovat a vyjádřit své skutečné potřeby, druhou stranu doopravdy pochopit a postupně společně nacházet řešení. Mediátor není tím, kdo by posuzoval a direktivně nařizoval tak, jak to dělá soud. Naopak pobízí k vyjádření se a pojmenování situace, k nalezení skutečných potřeb a k tomu, aby lidé sami navrhovali taková řešení, která právě jim budou nejlépe vyhovovat.

Jedním z největších kouzel, se kterým tato technika pracuje je naslouchání, kterému se věnuji v dalším článku.