Když jsme se společně zamysleli nad tím, v jakých profesích lidé používají intuici zcela přirozeně, došli jsme k zajímavému záměru – a sice, že intuice je součástí velkého množství mužských profesí.
A ti co jí umí naslouchat, bývají ti neúspěšnější. Třeba jako Warren Buffett… a mnoho jiných úspěšných podnikatelů, advokátů, lékařů, záchranářů, umělců, vizionářů, kriminalistů a jiných forenzních pracovníků, atd.
My jsme si na workshopu probrali možnosti, jak začít intuici využívat ve svém životě aktivně a jak si ji začít trénovat.
A také jak propojit intuici se selským rozumem (dnes nazývaným kritické myšlení 

:-)).
Plánuji udělat workshop na práci s intuicí pro manažery a podnikatele … už se těším!
Krásný slunečný den přeje Markéta Černá