Vzhledem k tomu, že zákon, který má zavést vnitřní oznamovací systém pro všechny subjekty s nyní ohlašovaným počtem 25 zaměstnanců nebyl přijat, ode dne 18.12.2021 povinnost zavést a provozovat interní oznamovací systém na základě přijaté směrnice dopadá na všechny státní orgány, územní samosprávné celky

číst více